Slovak Quizzes & Trivia


V zobrazených možnostiach je viacero správnych odpovedí. Ak nevyberiete všetky správne možnosti je za odpoveď na danú otázku do celkového skóre testu započítaných 0 bodov a vaša odpoveď je vyhodnotená ako nesprávna.

Questions: 95  |  Attempts: 135
 • Sample Question
  WWW:

.

Questions: 35  |  Attempts: 129
 • Sample Question
  WWW:

Kuiz Matematik 

Questions: 11  |  Attempts: 124
 • Sample Question
  SelesaikanQuestions: 10  |  Attempts: 120
 • Sample Question
  Selesaikan

Type description here

Questions: 25  |  Attempts: 113
 • Sample Question
  Pravda alebo nepravda?Ioana je zahraničná študentka a na Slovensku sa učí angličtinu. Questions: 10  |  Attempts: 109
 • Sample Question
  Podľa mapy posúď, ktoré oblasti Austrálie sa vyznačujú najvyššími ročnými zrážkami.

.

Questions: 20  |  Attempts: 108
 • Sample Question
  V ktorej krajine namaľoval tento postimpresionista toto dielo Nevermore?

Rychlou formou predstavit jednotlive druhy plazov zijúcich na Slovensku.

Questions: 6  |  Attempts: 107
 • Sample Question
  Korytnacka mociarna

Quis Ini Tidak Untuk Dinilai Tetapi Hanya Sebagai Acuan Seberapa Besar Pengetahuan Kalian Tentang Basis Data atau Yang Lebih Kalian Kenal Dengan Microsoft Office Access

Questions: 5  |  Attempts: 106
 • Sample Question
  Apakah yang dimaksud dengan program Microsoft Ofiice Access ?

.

Questions: 95  |  Attempts: 101
 • Sample Question
  Implicitný kurzor je kurzor, ktorým:

:)

Questions: 92  |  Attempts: 100
 • Sample Question
  1. Ako treba opraviť daný entitný diagram?

Zhrnutie učiva - Rozvoj osobnosti človeka v spoločnosti

Questions: 12  |  Attempts: 98
 • Sample Question
  Výraz ľudský jedinec vyjadruje, že:Questions: 11  |  Attempts: 97
 • Sample Question
  Na území ktorého štátu sa narodil sv. Mikuláš ?

.

Questions: 76  |  Attempts: 92
 • Sample Question
  Určite stupeň(s) a kardinalitu(k) nasledovnej relácie

.

Questions: 35  |  Attempts: 90
 • Sample Question
  Určite stupeň(s) a kardinalitu(k) nasledovnej relácie

.

Questions: 29  |  Attempts: 90
 • Sample Question
  Do ktorej kategórie jednoduchých zobrazení patrí zobrazenie UTM (Universe Transerse Mercator)?Questions: 13  |  Attempts: 89
 • Sample Question
  Jehovah ShammahQuestions: 10  |  Attempts: 88
 • Sample Question
  Zmenšený obraz Zeme sa nazýva?

NO ?

Questions: 10  |  Attempts: 84
 • Sample Question
  Ako sa volal manžel Márie Terézie ?

Otázka je vždy rovnaká: Z akej skladby pochádza ukážka? Pozor na chytáky :-).

Questions: 10  |  Attempts: 79