Advertisement

Swedish Quizzes & Trivia


Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.

Questions: 15  |  Attempts: 403
 • Sample Question
  Vilken av figurerna A till C är en rektangel? en rektangel?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.

Questions: 16  |  Attempts: 403
 • Sample Question
  Vilket är tal nr fyra i talföljden 15, 23, 31, ____  ?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Type description here.

Questions: 11  |  Attempts: 403
 • Sample Question
  Vad består nedre luftvägarna av?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Flourtantens dag till ära har vi satt ihop ett tandquiz. Hoppas det blir något att bita i!

Questions: 7  |  Attempts: 399
 • Sample Question
  Snokar har inga tänder. Sant eller falskt?
  Radio Button
  Radio Button

I Frestad ställs deltagarna inför moraliska dilemman, etiska ställningstaganden och svåra beslut. Vad är du beredd att göra för pengar? Testa dina egna gränser.

Questions: 10  |  Attempts: 378
 • Sample Question
  Framför dig står en mixer med en guldfisk i. Skulle du trycka på startknappen och se fisken mixas för 500 kronor?
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 12  |  Attempts: 347
 • Sample Question
  Eva som är 16 år väger x kg. Vilket uttryck beskriver någon som väger hälften så mycket som Eva?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

 Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.

Questions: 13  |  Attempts: 345

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation. Geometri -Volym Vad som INTE tas upp: Likformighet , Skala, Rymddiagonaler med Pythagoras sats

Questions: 7  |  Attempts: 343
 • Sample Question
  Vilka beräkningar visar volymen på en kub om sidan är 5 cm?
  Radio ButtonQuestions: 10  |  Attempts: 339
 • Sample Question
  Du har en okänd vätska framför dig. Hur vet man att det är en bas?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Undrar du vilken svensk organist du liknar mest? Förbered dig på att bli överraskad över vilken organist som du liknar mest... Gör quizzet för att ta reda på svaret!

Questions: 7  |  Attempts: 325
 • Sample Question
  Vad heter du?
  Radio Button
  Radio Button

Type description here.

Questions: 9  |  Attempts: 313
 • Sample Question
  Om man tittar på mängden energi i ett ekosystem så ser den alltid ut ngt i stil med bilden nedan. Vilka påståenden stämmer?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Stadens elva kommunalråd är obekanta för många helsingborgare. Hur många kan du namnet på? Testa dig här!

Questions: 11  |  Attempts: 304
 • Sample Question
  Which one do you like?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 42  |  Attempts: 300
 • Sample Question
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av följande uttryck:
  Radio Button

Detta är ett quiz där du med hjälp av att besvara frågorna kan får reda på vilken sorts demon just du är.

Questions: 8  |  Attempts: 299
 • Sample Question
  3 Personer kommer fram till dig 1 av dem tar fram en pistol riktar mot ditt huvud och hotar dig till livet om du inte ger alla dina pengar. Vad gör du?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.

Questions: 12  |  Attempts: 299
 • Sample Question
  Kostnaden för att anlita en snickare kan beskrivas med sambandet y= 425x+550 Vad kan 550 betyda?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio ButtonQuestions: 13  |  Attempts: 287
 • Sample Question
  Enligt vilken § i PL får polis genomsöka fordon i den mån som behövs för att leta vapen/andra farliga föremål för brott mot liv/hälsa och om det kan antas att påträffas och ska förverkas?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.

Questions: 17  |  Attempts: 286
 • Sample Question
  Prefix är små förkortningar som används inom matten för att skriva stora eller små ord. Vad betyder prefixet centi (förkortas c)?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.

Questions: 11  |  Attempts: 285
 • Sample Question
  Vilken är förändringsfaktorn om priset har sjunkit med 3%?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

.

Questions: 55  |  Attempts: 278
 • Sample Question
  Vad filteras inte i glomeruluskapillären? 
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button

Hur mycket kan du om Huset Anubis säsong 1? 

Questions: 10  |  Attempts: 267
 • Sample Question
  Vem var den första Nina träffade när hon klev in i huset?
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
  Radio Button
Advertisement


Advertisement