Advertisement

Hebrew Quizzes & Trivia


נבדק\ת יקר.בשאלון הבא יוצגו לך 10 שאלות "זהה את התמונה". מתוך 10 שאלות אלו, מחצית בוחנות ידע כללי גברי ומחצית בוחנות ידע כללי נשי. שאלון זה מבוסס על שאלון של רודמן ופרצ'יילד (2004). אנא ענה\עני על השאלון כמיטב ידיעתך, במהירות האפשרית. בסוף המבחן...

Questions: 10  |  Attempts: 53
 • Sample Question
  זהה את דגם המכונית

איזה תרגיל אקרובטיקה אתה

Questions: 7  |  Attempts: 47
 • Sample Question
  מה הכי כואב לך כרגעQuestions: 5  |  Attempts: 47
 • Sample Question
  איך אומרים ביפנית 10

מעכשיו: כל שעה היא שעת כדוה"א - כך תעשו זאת אנא אנו על השאלות ברצינות, תשובות אלו יועברו אל המורה. תוכלו לפתוח בדף נוסף את המאמר כדי להקל על עבודתיכם. עבודה מהנה.

Questions: 8  |  Attempts: 43
 • Sample Question
  איזה מילה אפשר להחליף עם המילה " ממדים "  (תחילת פיסקה 4)

הפכו את הפעלים הבאים לפעלים בעבר בצורה המילולית. לדוגמא: 가다 - 갔다

Questions: 16  |  Attempts: 43
 • Sample Question
  איזה מילה אפשר להחליף עם המילה " ממדים "  (תחילת פיסקה 4)

נא לענות על כל השאלות בהצלחה

Questions: 8  |  Attempts: 42
 • Sample Question
  מה נדרש לעשות כאשר לא ניתן לזהות את הסחורה בשער

ARE YOU A TATIST?

Questions: 7  |  Attempts: 42
 • Sample Question
  אדם הוא:

!מלא\י אותו ועשה\י את הצעד הראשון למיקוד העסק שלך(כל השאלות חובה)

Questions: 31  |  Attempts: 42
 • Sample Question
  אני יודע/ת בדיוק מיהו קהל היעד שלי(גיל, איזור גיאוגרפי, עיסוק...)Questions: 8  |  Attempts: 38
 • Sample Question
  מה הצבע האהוב עליך?

 

Questions: 21  |  Attempts: 34
 • Sample Question
    מהי הטענה  הנכונה?

מיצ"ב לדוגמא שהותאם למתכונת טריוויההמקור נמצא בלינק http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893145889/12059/mivchan_ivrit.pdf

Questions: 8  |  Attempts: 32
 • Sample Question
  למה שתק הרב?נוח היה לו לרבנו הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, להכניס עצמו לידי סכנת חיים, ובלבד שלא להלבין פנים, גם לאיש שעשה מעשה אשר לא ייעשה, וראוי היה להוכיחו על פניו. פעם אחת נסע רבנו במכונית של צעיר אחד, ולנסיעה הצטרף בחור מתלמידי הישיבה. לתדהמתם החל הצעיר לנהוג במהירות מופרזת ובפזיזות יתרה. לא עבר זמן רב, והנה נתקעה המכונית על יושביה בתוך קיר בטון. בנס לא ניזוק איש. רבנו ישב חרד, אך פיו חתום. הוא לא הוציא משפתיו ולא מילה אחת. משהגיעו סוף סוף אל מחוז חפצם, המתין רבנו על שאותו תלמיד שהצטרף אליהם ירד מן המכונית. אז פנה רבנו אל אותו נהג והוכיחו על אשר סיכן שלוש נפשות, ובקש ממנו שיבטיחנו כי מעתה ינהג בזהירות ובמתינות.המשיך רבנו ואמר לו נחרצות: "דע לך כי תכף כשנהגת שלא בזהירות הייתי יוד מיד ממכוניתך והולך לי לדרכי, לולא היה בחור נוסף מצטרף אלינו ולא רציתי לבזותך בעיניו"."נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכיבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" (ברכות מ"ג)Questions: 5  |  Attempts: 31
 • Sample Question
  מה קורה שלוחצים על הלוגו של סיסמה לכל תלמיד
Advertisement


Advertisement