Advertisement

Azerbaijani Quizzes & Trivia


ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 215
 • Sample Question
  मीरा को साक्षात्कार हुआ तो वो करानेवाला कौन ?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 212
 • Sample Question
  ज्ञान की दृष्टि से इसमें से किसको माया कहा जा सकता है ? (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net

Questions: 10  |  Attempts: 210
 • Sample Question
  “Transplantat sahibə qarşı” reaksiyasının qarşını almaq üçün qan köçürmədən əvvəl nə etmək lazimdir?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 207
 • Sample Question
  जो पुरुषार्थ करें व करायें वो है_____

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 200
 • Sample Question
  परमात्मा बाप अपने सभीं बच्चों को आप समान बाप बनाते हैं ...

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 194
 • Sample Question
  पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं+परिस्थितियाँ आती ही है| आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना ही उनका आह्वान करना है |

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 192
 • Sample Question
  बाबा अब कौन सी पहेली हल करने बोलते हैं ??

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 192
 • Sample Question
  बाबा की दृष्टि में ईमानदार वह है जो... (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net

Questions: 10  |  Attempts: 189
 • Sample Question
  İg-nin idiotipi nədir?

.

Questions: 6  |  Attempts: 189
 • Sample Question
  ÖLÇMƏLƏRLƏ  MƏŞĞUL  OLAN  ELM  NECƏ  ADLANIR ?

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net

Questions: 10  |  Attempts: 186
 • Sample Question
  Morfoloji atipizm: 1) Hüceyrə atipizmi, toxuma atipizmi 2) Xromatinin bərabər paylanması 3) Nüvənin böyüməsi, böyük ölcülü hüceyrələr 4) Apoptoz prosesinin pozulmaması 5) Hüceyrə ölçülərinin dəyişməməsi   6) Parenxima ilə stroma arasında münasibətin pozulması 

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net

Questions: 10  |  Attempts: 187
 • Sample Question
  Limfoqranulomatoz xəstəliyi üçün xarakter olan çatışmayan atipik hüceyrəni təyin edin: 1) Xockinin kiçik hüceyrələri 2) Xockinin böyük hüceyrələri 3) – – – – 

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 183
 • Sample Question
  ईश्वरीय संस्कारों को सफल करो तो.....

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 182
 • Sample Question
  विजयी की निशानी है       (उत्तर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 171
 • Sample Question
  अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो _____ से मुक्त हो जायेंगे । 

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net

Questions: 10  |  Attempts: 167
 • Sample Question
  T-helperin funksiyası hansıdır?Questions: 9  |  Attempts: 149
 • Sample Question
  The salesperson is responsible for the success of the TNT process in your dealership.

.

Questions: 15  |  Attempts: 137
 • Sample Question
  Fənnin məzmununa nələr daxildir ?

Bu test Samara Markes tərəfindən hazırlanmışdır və Kitabxanam.blogspot.com-a məxsusdur. Hər kəsə uğurlar ;)

Questions: 10  |  Attempts: 133
 • Sample Question
  Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi kitabı nə zaman yazılıb?

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net

Questions: 10  |  Attempts: 130
 • Sample Question
  Xayanın yataq qişasının visseral səhifəsi qarının ön divarının hansı təbəqəsinin törəməsidir?
Advertisement


Advertisement