Slovak Quizzes & Trivia


.

Questions: 14  |  Attempts: 256
 • Sample Question
  Ak je medzi aktivitami tok riadeniaVyberte jednu alebo viac:

SI - Kvíz 6.

Questions: 17  |  Attempts: 252
 • Sample Question
  Návrh čo najpresnejšie špecifikuje ako implementovať vyvíjaný systém. Je to pravda?Questions: 70  |  Attempts: 239
 • Sample Question
  Aké 3 typy trvalých útokov poznáme?

.

Questions: 84  |  Attempts: 238
 • Sample Question
  Broadcastova poziadavka protokolu ARP (ARP Query) sa posiela s cielovou adresou:

.

Questions: 20  |  Attempts: 235
 • Sample Question
  Pre znázornenie vzťahov a interakcii medzi prvkami interakcie použijeme diagramVyberte jednu alebo viac:

1. kvíz vedomostní, ktorí v kavjarňi našej tento víkend sa odohral a primárňe Slovensku a jeho reáljam sa venuje. Viskúšajťe si svoje vedomosťi.

Questions: 29  |  Attempts: 230
 • Sample Question
  Čo to Telgártska slučka jest?Questions: 16  |  Attempts: 228
 • Sample Question
  Prečo nie je možné softvér otestovať kompletne?Questions: 138  |  Attempts: 225
 • Sample Question
  Delenie fingerprintingu (2 spravne)Questions: 22  |  Attempts: 216
 • Sample Question
  Pri tvorbe návrhových tried zvyčajne hraničné triedy (boundary) reprezentujú:  Questions: 28  |  Attempts: 202
 • Sample Question
  Koľko štátov je k 1.1.2013 členom Európskej únie?

Tento test Vám pomôže odhaliť, k akým farbám inklinujete na základe vašich osobnostných čŕt a preferencií.

Questions: 9  |  Attempts: 196
 • Sample Question
  Ako radi trávite čas s blízkymi a priateľmi?Questions: 10  |  Attempts: 195
 • Sample Question
  Polárne oblasti sa rozprestierajú okolo pólov, ich hranicu vymedzujeme klimaticky, alebo podľa geografických súradníc. Akú geografickú šírku majú polárne kružnice, od ktorých sa smerom k pólom tieto oblasti nachádzajú?Questions: 22  |  Attempts: 195
 • Sample Question
  Ktoré premenné vývoja v XP definuje zákazník?

.

Questions: 14  |  Attempts: 183
 • Sample Question
  Jedným zo vzťahov medzi triedami je vzťah závislosť (dependency).Ako sa kreslí tento vzťah?Vyberte aspoň jednu odpoveď.

.

Questions: 15  |  Attempts: 180
 • Sample Question
  Medzi aktormi a jednotlivými prípadmi použitia v diagrame prípadov použitia môžu byť vzťahy:Vyberte aspoň jednu odpoveď.Questions: 10  |  Attempts: 174
 • Sample Question
  Ako sa volá hlavná postava seriálu?

Potrebujem do skoly spravit anketu o nazoroch posluchacov na vysielanie komercnych a verejnopravnych rozhlasovych stanic

Questions: 10  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  Ktorú komerčnú rozhlasovú stanicu najčastejšie počúvaš?

Pre test for MA tutoring

Questions: 83  |  Attempts: 148
 • Sample Question
  An abnormal decrease in the size of a muscle is

Precvičte si svoje vedomosti z učiva o obyvateľstve Ameriky.

Questions: 10  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  Ktorá z možností udáva správne rozloženie obyvateľstva Zeme pre jednotlivé svetadiely? Jeden panáčik na mape znázorňuje 1 miliardu obyvateľov.

.

Questions: 92  |  Attempts: 139
 • Sample Question
  Ktorá z možností udáva správne rozloženie obyvateľstva Zeme pre jednotlivé svetadiely? Jeden panáčik na mape znázorňuje 1 miliardu obyvateľov.