Advertisement

Slovak Quizzes & Trivia


Test pre 7.roč. fyziky ...Sila

Questions: 10  |  Attempts: 742
 • Sample Question
  Ako označujeme silu?

.

Questions: 65  |  Attempts: 659
 • Sample Question
  Ktorá technológia sa používa pre tvorbu znovupoužiteľných komponentov pre platformu Java? Vyberte jednu odpoveď:Questions: 25  |  Attempts: 651
 • Sample Question
  Doménový model je znázornený diagramom(mi)

Quiz Description

Questions: 14  |  Attempts: 555
 • Sample Question
  Find the sum of - 25, -15, and 18.

Značky, vzorce, jednotky

Questions: 7  |  Attempts: 467
 • Sample Question
  Značka rýchlosti

.

Questions: 9  |  Attempts: 465
 • Sample Question
  Pod pojmom veta v UML rozumiemeQuestions: 20  |  Attempts: 453
 • Sample Question
  Aké sú výhody špecifikácie požiadaviek prirodzeným jazykom?Questions: 19  |  Attempts: 452
 • Sample Question
  Alternatívny scenár

1. test na SI zahrna pokyny o praci cez semester, naco sluzi Si a Biznis analyzu

Questions: 30  |  Attempts: 427
 • Sample Question
  Špecifikácia problematiky systémovej požiadavky odpovedá na otázky: 

.

Questions: 16  |  Attempts: 405
 • Sample Question
  Aké dopady má paradox pesticídov na testovanie softvéru ?

SI - Kvíz 6.

Questions: 17  |  Attempts: 403
 • Sample Question
  Návrh čo najpresnejšie špecifikuje ako implementovať vyvíjaný systém. Je to pravda?

Test 7. - analýza a návrh tried

Questions: 20  |  Attempts: 394
 • Sample Question
  V procese vývoja softvérového systému sa vytvárajú modely tried na troch úrovniach. Aké je poradie modelov v poradí od prvej po tretiu úroveň ?

.

Questions: 7  |  Attempts: 391
 • Sample Question
  Stavový diagramVyberte aspoň jednu odpoveď.Questions: 33  |  Attempts: 382
 • Sample Question
  Kde môžete nájsť všetky prednášky a zadania na prácu?

This is a quiz of subject matter that appears in the Solaris Sys Admin part 1 exam. Note this is not a quiz of past sample questions, just questions based around the exam topics and is for my personal revision purposes.

Questions: 17  |  Attempts: 381
 • Sample Question
  What is the minimum memory for a Solaris 10 installation?

.

Questions: 20  |  Attempts: 373
 • Sample Question
  Na ktorom(ých) princípe(och) sú založené agilné metodiky ?Questions: 16  |  Attempts: 365
 • Sample Question
  Prečo nie je možné softvér otestovať kompletne?Questions: 22  |  Attempts: 354
 • Sample Question
  Pri tvorbe návrhových tried zvyčajne hraničné triedy (boundary) reprezentujú:  Questions: 14  |  Attempts: 350
 • Sample Question
  Ktorý zo v súčasnosti ľudmi trvalo obývaných svetadielov, bol ľudmi osídlený ako posledný?

.

Questions: 56  |  Attempts: 344
 • Sample Question
  Ktorý film nepatrí do filmografie Miloša Formana?
Advertisement


Advertisement