Advertisement

Polish Quizzes & Trivia


Interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej

Questions: 10  |  Attempts: 15
 • Sample Question
  Co przedstawia to zdjęcie

Stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe.

Questions: 10  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Skrótem DNS określa się:

Test sprawdzający wiedzę po prezentacji SLA

Questions: 4  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Przy jakim poziomie Dostępności Usługi w ciągu miesiąca uważa się warunki SLA za spełnione?

Rozpoznawanie symboli graficznych algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych

Questions: 10  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Ile bloków obliczeniowych znajduje się na powyższym algorytmie?

Látás kezdetleges, ám leleményes módon 

Questions: 9  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Az ugróvillások

ABC

Questions: 4  |  Attempts: 13
 • Sample Question
  Who does i look like?

Rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych.

Questions: 10  |  Attempts: 13
 • Sample Question
  Na schemacie algorytmu znajdują się:

Rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną,

Questions: 10  |  Attempts: 13
 • Sample Question
  Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być Questions: 10  |  Attempts: 12
 • Sample Question
  CPU oznaczamy?

Stosowac zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczac uruchamiania i eksploatacji systemow komputeriwych oraz prac z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen zasilanych energia elektryczna

Questions: 8  |  Attempts: 12
 • Sample Question
  Jeżeli podczas naprawy sprzętu komputerowego naprawiający został porażony prądem elektrycznym, w pierwszej kolejności należy:Questions: 10  |  Attempts: 11
 • Sample Question
  Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?Questions: 10  |  Attempts: 11
 • Sample Question
  Czego używamy do tworzenia akapitów?Questions: 120  |  Attempts: 11
 • Sample Question
  To make something less easy to move.

Dobierac srodki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania komputera

Questions: 10  |  Attempts: 10
 • Sample Question
         srodkeim dodatkowej ochrony przeciwpozarowej jest

Dla klasy 4 szkoły podstawowej

Questions: 12  |  Attempts: 10
 • Sample Question
  Wynik mnożenia to:

Question Excerpt From Stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych .

Questions: 10  |  Attempts: 9
 • Sample Question
  W jakim formacie zapisują się pliki w notatniku w Windows Xp ?

Type description here

Questions: 3  |  Attempts: 9
 • Sample Question
  Czym jest MDM?

Analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych listy kroków lub drzew decyzyjnych

Questions: 10  |  Attempts: 8
 • Sample Question
  schemat ten przedstawia algorytm :Questions: 10  |  Attempts: 8
 • Sample Question
  Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić

Dobierać urządzenia do określonych warunków technicznych

Questions: 10  |  Attempts: 7
 • Sample Question
  Dla procesora Q9550 należy zastosować płytę główną z socketem
Advertisement


Advertisement