Advertisement

Vietnamese Quizzes & Trivia
Questions: 35  |  Attempts: 2838
 • Sample Question
  "Phật (Buddha)" là .......... của người sáng lập ra Phật giáo

Lượng giá kiến thức Phẫu thuật thực hành dành cho sinh viên y khoa năm thứ 3-4

Questions: 25  |  Attempts: 2799
 • Sample Question
  Khâu nối ruột được thực hiện trong  trường hợp sau đây:

Đuổi hình bắt chữ có đáp án vui với những câu hỏi khó và thú vị.Nhấn vào nút "Start" để bắt đầu 

Questions: 70  |  Attempts: 2788
 • Sample Question
  Khâu nối ruột được thực hiện trong  trường hợp sau đây:

Lượng giá kiến thức ngoại ngoai khoa (triệu chứng học) dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai

Questions: 39  |  Attempts: 2703
 • Sample Question
  Tắc mật khác ứ mật ở đặc điểm nào sau đây:

T

Questions: 22  |  Attempts: 2606
 • Sample Question
  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định điều trị nội khoa:

Trắc nghiệm Sinh học 12 - Phần di truyền và biến dị (Mỗi câu 

Questions: 16  |  Attempts: 2570
 • Sample Question
  Các bậc cấu trúc của NST đ­ược sắp xếp theo trình tự nào sau đây là đúng?

Quiz Description

Questions: 29  |  Attempts: 2466
 • Sample Question
  Một thẩm mỹ viện cần có :

TUẦN HOÀN MÁU

Questions: 29  |  Attempts: 2364
 • Sample Question
  Mao m��mch làQuestions: 61  |  Attempts: 2325
 • Sample Question
  Trong các loại sỏi túi mật sau đây loại nào có nguyên nhân ở bên ngoài hệ gan mật:

Đuổi hình bắt chữ hay cấp độ khó 

Questions: 20  |  Attempts: 2312
 • Sample Question
  Trong các loại sỏi túi mật sau đây loại nào có nguyên nhân ở bên ngoài hệ gan mật:

Quiz Description

Questions: 54  |  Attempts: 2273
 • Sample Question
  Một bình chứa đựng thuốc sát khuẩn dạng nước hợp dùng trong bệnh viện :

Kưng nghĩ mình là một Inspirit chân chính? (・へ・) Kưng nghĩ mình biết rõ về INFINITE? (・へ・) Vậy trả l...

Questions: 10  |  Attempts: 2207
 • Sample Question
  INFINITE debut tại Hàn Quốc vào ngày nào? ( ゚ Д゚)Questions: 29  |  Attempts: 2177
 • Sample Question
  Thần kinh nào sau đây chi phối cảm giác cho phần da của ống hậu môn:

Trắc nghiệm Sinh học 12 - Phần di truyền và biến dị (Mỗi câu 

Questions: 22  |  Attempts: 2073
 • Sample Question
  Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 6000 cây, trong đó có 960 cây hạt dài. Tỉ lệ cây hạt tròn có kiểu gen dị hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là

.

Questions: 59  |  Attempts: 2064
 • Sample Question
  Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:

Trắc nghiệm Sinh học 12 - Phần di truyền và biến dị Bài 6: Đột biến số lượng NST

Questions: 30  |  Attempts: 1921
 • Sample Question
  Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Bài kiểm tra có 10 câu. Thời gian làm bài là 10 phút. Điểm Đạt yêu cầu: >=5

Questions: 10  |  Attempts: 1918
 • Sample Question
  Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?Questions: 35  |  Attempts: 1908
 • Sample Question
  Tính tôn ti là đặc điểm của:

.

Questions: 9  |  Attempts: 1892
 • Sample Question
  Những hành động nào sau đây là mất lịch sự đối với khách hàng:Questions: 80  |  Attempts: 1889
 • Sample Question
  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết acid:
Advertisement


Advertisement