Advertisement

Hebrew Quizzes & Trivia


איזה טיפוס של מנהל אתה?כיצד זה משפיע על הצוות שלך ועל הסובבים אותך?מהן החוזקות שלך ומהם מוקדי פריצת הדרך שלך?ומה אתה יכול לעשות לגבי זה?שאלון זה מבוסס על מחקרים ...

Questions: 40  |  Attempts: 537
 • Sample Question
  אני נתפס אדם יעיל, שיטתי ומסודר, ואני דורש הרבה ,הן מעצמי והן מהסובבים

? מהו החדר האולטימטיבי בשבילך 

Questions: 5  |  Attempts: 517
 • Sample Question
  מהו האיזור המועדף עליכם ? (ניתן לסמן יותר מאחד)

? מהו החדר האולטימטיבי בשבילך 

Questions: 5  |  Attempts: 517
 • Sample Question
  מהו האיזור המועדף עליכם ? (ניתן לסמן יותר מאחד)

המבחן הכי אמיתי, ישיר ומדעי בעולם! 100% נכון וצודק תמיד, ואם התשובה לא מקובלת עלייך אז אמממ אין מה לעשות, תתמודדי עם זה!

Questions: 5  |  Attempts: 479
 • Sample Question
  כמה את שוקלת?

Type description here.

Questions: 25  |  Attempts: 455
 • Sample Question
  •איזו אפשרות מייצגת את מידת העצמאות הרבה ביותר של ארגון הבדיקות, מבין האפשרויות הבאות:

.

Questions: 22  |  Attempts: 459
 • Sample Question
  בבדיקת הקשר בין משקל ומחלות לב נמצא כי משקל נמוך קשור בעליה בסיכון למחלות לב. בביקורת על ממצאי המחקר נכתב כי לא נערך תיקנון לעישון. ביקורת זו היא:

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 106  |  Attempts: 353
 • Sample Question
  סקרים סיסמיים, גרבימטריים ומגנטיים נכללים בענף

לכל אחד ממשפטי הפתיחה בשאלות שלפניך קיים רק משפט משלים נכון אחד מבין ארבעה משפטים משלימים אפשריים. עליך לסמן את התשובה הנכונה (אל תסתפק בזיהוי המשפט הנכון בלבד. וודא גם שכל אחד מן המשפטים האחרים אינו יכול להיות נכון).

Questions: 39  |  Attempts: 274
 • Sample Question
  הטווח הקצר הוא פרק זמן

השאלון שלפניך כולל שש שאלות בקיאות בתורת אדיג'ס. השאלון מופץ לקראת פתיחת התכנית החדשה פרי שיתוף הפעולה בין המרכז הישראלי לניהול לבין מכון אדיג'ס העולמי המענה לשאלון יסייע לנו להכיר יותר את מידת ההיכרות עם מושגי יסוד בתורת אדיג'ס וכן עם פרופסור אדיג'ס ...

Questions: 6  |  Attempts: 259
 • Sample Question
  PAEI

.

Questions: 18  |  Attempts: 244
 • Sample Question
  •תנאי בדיקה יכול להיות: 

.

Questions: 18  |  Attempts: 244
 • Sample Question
  •תנאי בדיקה יכול להיות: 

שאלות למבחן ממצגת 3

Questions: 24  |  Attempts: 230
 • Sample Question
  בתוכנה פיננסית ישנה דרישה לאפשר המרה בין כל סוגי המטבעות העיקריים. במפרט הדרישות פורטו המטבעות אותם יש להמיר, אבל נשמט בטעות מטבע האירו, ולפיכך גם לא הוכנסה לתוכנה אפשרות המרה לאירו. לאיזה סוג בדיקה הסיכוי הטוב ביותר לגלות פגם זה בהקדם?

.

Questions: 28  |  Attempts: 196
 • Sample Question
  מה הם ערכי הנורמה של כדוריות הדם האדומות אצל גברים 

Type description here.

Questions: 14  |  Attempts: 190
 • Sample Question
  •איזה מהפעולות הבאות אינה שייכת בדרך כלל לכלי תומך בדיקות:

.אוסף שאלות על המצגות של טל ידלין להנאתכם, נוצר ע"י עופרי רשתי ומעין חי

Questions: 22  |  Attempts: 174
 • Sample Question
  תכונותיהם של הסיבים בבטון חלשות בכיון הרוחב וחזקות בכיון האורך.

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 91  |  Attempts: 159
 • Sample Question
  מינרל בעל פצילות מושלמת בשלושה כיוונים

לפניך מבחן מסכם באג"ח , בממוצע 7.5 דקות לשאלה. סה"כ 8 שאלות בשעה בהצלחה!

Questions: 8  |  Attempts: 156
 • Sample Question
  שתי איגרות חוב של אותה חברה נסחרות באותו היום במחירים שונים. שתי איגרות החוב נפדות בתשלום אחד באותו היום בעוד שנתיים וארבעה חודשים. לאחת האיגרות קופון 1% והאיגרת השנייה נטולת קופון. לאור הנתונים, איזו טעענה מהבאות נכונה?

מצב הפליטים בישראל בשנת 2010, שוהים בישראל כ-25,000 פליטים* ומבקשי מקלט, רובם הגיעו מדרום סודן, מדרפור ומאריתריאה. הפליטים נמלטו מדיכוי, ממלחמות אזרחים, מעבדות, מעינויים, מרדיפה דתית ופוליטית ומרצח על רקע אתני. אמנת זכויות הפליטים מ-1951 נוצרה כמענה לבעי...

Questions: 28  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  כמה מבקשי מקלט יש בישראל?Questions: 7  |  Attempts: 134
 • Sample Question
  מה אהוד מכין בשביל להרוג את עגלון?

TVXQ בחינת ידערמת 3 יחידות לימוד

Questions: 12  |  Attempts: 129
 • Sample Question
  ?לראשונה בקוריאה TVXQ באיזה שנה התפרסמו
Advertisement


Advertisement