Advertisement

Azerbaijani Quizzes & Trivia


ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 341
 • Sample Question
  आज बाबा ने मुरली में दुनिया की इन भौगोलिक जगहों को याद किया.. ..          (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Testə başlamaq üçün START yazısına klikləyin. Hər kəsə uğurlar ;) P.S: Test Arzu Atilla tərəfindən hazırlanıb və Kita...

Questions: 10  |  Attempts: 339
 • Sample Question
  Kitabın baş qəhrəmanının adı nədir?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 339
 • Sample Question
  ये सब बेहद का कहलाते हैं...(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 338
 • Sample Question
   मुक्तिधाम में ये नहीं होता...       

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 338
 • Sample Question
  योग से साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाना, आत्मा और शरीर कंचन बन जाना है... 

.

Questions: 20  |  Attempts: 338
 • Sample Question
  Çoxmənalı sözləri seç:

Klinik biliklərinizi qiymətləndirmək üçün aşağıdakı qrafaya adınızı daxil etdikdən sonra oftalmologiyanın müxtəlif sahələrini əhatə edən 15 suala 25 dəqiqə ərzində cavab verməlisiniz. Uğurlar!!!

Questions: 15  |  Attempts: 337
 • Sample Question
  Üst göz qapağının qatları öndən arxaya hansı ardıcıllıqla yerləşir?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 330
 • Sample Question
  इनको पवित्र धाम भी कहा जाता हैं  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 329
 • Sample Question
  संगमयुग में  बापदादा इनमें से किन-किनको अडॉप्ट करते हैं ??  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 324
 • Sample Question
  बापदादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नो के सदा ही साथ रहते हैं । ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने ---(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 318
 • Sample Question
  बाप कहते मैं सब बच्चों को(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 318
 • Sample Question
  यह सब क्षत्रियपन के संस्कार हैं...   (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 317
 • Sample Question
    याद की यात्रा से ये फायदे होते हैं....   (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 313
 • Sample Question
  रहमदिल आत्मा की निशानी है ......

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 313
 • Sample Question
  आधा कल्प कौन-सी भूलें हुई है जिसको बच्चों ने लोगो को समझाना है??  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 312
 • Sample Question
  बाबा योग में आँखें बन्द करके बैठने की मना करते हैं, क्यों?(उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)Questions: 10  |  Attempts: 295
 • Sample Question
  बापदादा हर एक बच्चे के मस्तक की रेखाओं द्वारा जानते हैं कि बाप का प्यार कैसे हर एक बच्चे को चला रहा है. अभी बापदादा हर एक बच्चे को ____ बन चलने की दुआयें दे रहे हैं.

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 285
 • Sample Question
  आज का वरदान है—समय के महत्व को जान ________आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव !   

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें

Questions: 10  |  Attempts: 283
 • Sample Question
  हरेक आत्मा अपने पापों की सज़ा कहाँ भोगती हैं ??(उत्तर एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं)

Bu test 3-cü sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur!

Questions: 30  |  Attempts: 277
 • Sample Question
  Qrammatika bölməsi hansı hissələrdən ibarətdir seç.
Advertisement


Advertisement