Hebrew Quizzes & Trivia
Questions: 6  |  Attempts: 510
 • Sample Question
  כמה שנים יכול לחיות הסוס

Type description here.

Questions: 25  |  Attempts: 449
 • Sample Question
  •איזו אפשרות מייצגת את מידת העצמאות הרבה ביותר של ארגון הבדיקות, מבין האפשרויות הבאות:

חברים יקרים,  לפניכם מבחן לפתירה שרובו לקוח מהמבחן הקודם של אמדסקי...שיהיה לכם בהצלחה.. בהרבה אהבה. תום.

Questions: 53  |  Attempts: 383
 • Sample Question
  מה היא אסטרטגיה?

איזה טיפוס של מנהל אתה?כיצד זה משפיע על הצוות שלך ועל הסובבים אותך?מהן החוזקות שלך ומהם מוקדי פריצת הדרך שלך?ומה אתה יכול לעשות לגבי זה?שאלון זה מבוסס על מחקרים ...

Questions: 40  |  Attempts: 374
 • Sample Question
  אני נתפס אדם יעיל, שיטתי ומסודר, ואני דורש הרבה ,הן מעצמי והן מהסובבים

הקדש מחשבה לפני שאתה מסמן את ההצהרה שהכי מתאימה לך.לחץ על כפתור התחל, וגלה בסוף המבחן מהי שפת האהבה העיקרית שלך.

Questions: 30  |  Attempts: 370
 • Sample Question
  שאלה 1

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 70  |  Attempts: 254
 • Sample Question
  נתון חומר שמשקלו המרחבי הוא 2300 ק''ג/מ''ק ,  לאיזה מהחומרים נתון זה הוא המתאים ביותר: יש לבחור תשובה אחת:

לכל אחד ממשפטי הפתיחה בשאלות שלפניך קיים רק משפט משלים נכון אחד מבין ארבעה משפטים משלימים אפשריים. עליך לסמן את התשובה הנכונה (אל תסתפק בזיהוי המשפט הנכון בלבד. וודא גם שכל אחד מן המשפטים האחרים אינו יכול להיות נכון).

Questions: 39  |  Attempts: 244
 • Sample Question
  הטווח הקצר הוא פרק זמן

יסודות הניהול תשע"ד

Questions: 30  |  Attempts: 240
 • Sample Question
  ארגונים ביורוקרטים 

.

Questions: 18  |  Attempts: 232
 • Sample Question
  •תנאי בדיקה יכול להיות: 

.

Questions: 18  |  Attempts: 232
 • Sample Question
  •תנאי בדיקה יכול להיות: 

השאלון שלפניך כולל שש שאלות בקיאות בתורת אדיג'ס. השאלון מופץ לקראת פתיחת התכנית החדשה פרי שיתוף הפעולה בין המרכז הישראלי לניהול לבין מכון אדיג'ס העולמי המענה לשאלון יסייע לנו להכיר יותר את מידת ההיכרות עם מושגי יסוד בתורת אדיג'ס וכן עם פרופסור אדיג'ס ...

Questions: 6  |  Attempts: 222
 • Sample Question
  PAEI

שאלות למבחן ממצגת 3

Questions: 24  |  Attempts: 215
 • Sample Question
  בתוכנה פיננסית ישנה דרישה לאפשר המרה בין כל סוגי המטבעות העיקריים. במפרט הדרישות פורטו המטבעות אותם יש להמיר, אבל נשמט בטעות מטבע האירו, ולפיכך גם לא הוכנסה לתוכנה אפשרות המרה לאירו. לאיזה סוג בדיקה הסיכוי הטוב ביותר לגלות פגם זה בהקדם?

בהצלחה!

Questions: 12  |  Attempts: 214
 • Sample Question
  כאשר אנו נושמים אנו:

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 106  |  Attempts: 185
 • Sample Question
  סקרים סיסמיים, גרבימטריים ומגנטיים נכללים בענף

Type description here.

Questions: 14  |  Attempts: 174
 • Sample Question
  •איזה מהפעולות הבאות אינה שייכת בדרך כלל לכלי תומך בדיקות:

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ

Questions: 91  |  Attempts: 152
 • Sample Question
  מינרל בעל פצילות מושלמת בשלושה כיוונים

לפניך מבחן מסכם באג"ח , בממוצע 7.5 דקות לשאלה. סה"כ 8 שאלות בשעה בהצלחה!

Questions: 8  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  שתי איגרות חוב של אותה חברה נסחרות באותו היום במחירים שונים. שתי איגרות החוב נפדות בתשלום אחד באותו היום בעוד שנתיים וארבעה חודשים. לאחת האיגרות קופון 1% והאיגרת השנייה נטולת קופון. לאור הנתונים, איזו טעענה מהבאות נכונה?

.אוסף שאלות על המצגות של טל ידלין להנאתכם, נוצר ע"י עופרי רשתי ומעין חי

Questions: 22  |  Attempts: 150
 • Sample Question
  תכונותיהם של הסיבים בבטון חלשות בכיון הרוחב וחזקות בכיון האורך.

מצב הפליטים בישראל בשנת 2010, שוהים בישראל כ-25,000 פליטים* ומבקשי מקלט, רובם הגיעו מדרום סודן, מדרפור ומאריתריאה. הפליטים נמלטו מדיכוי, ממלחמות אזרחים, מעבדות, מעינויים, מרדיפה דתית ופוליטית ומרצח על רקע אתני. אמנת זכויות הפליטים מ-1951 נוצרה כמענה לבעי...

Questions: 28  |  Attempts: 147
 • Sample Question
  כמה מבקשי מקלט יש בישראל?Questions: 74  |  Attempts: 131
 • Sample Question
  חברת הליסינג "שובל" פעלה בעבר במבנה של: מחלקת שיווק, מחלקת מכירות, מחלקת שירות לקוחות, מחלקה טכנית ומחלקת רכש. בעקבות התחרות הגוברת וריבוי של תלונות מלקוחות התבצע תהליך של עיצוב מחדש והחברה עברה לפעול במבנה של: אגף ליסינג חברות ואגף לקוחות פרטיים שכולל שתי מחלקות נפרדות: ליסינג והשכרת רכב.על פי גישת המערכות השינוי בחברת "שובל" הינו ביטוי ל: