Filipino Quizzes & Trivia


Piliin ang letra ng tamang sagot

Questions: 10  |  Attempts: 19
 • Sample Question
  Sino ang sumulat ng Florante at Laura?

Type description here

Questions: 10  |  Attempts: 19
 • Sample Question
  Which of the following specifications do not meet driver restraint system specifications?

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 17
 • Sample Question
  सही वाक्यों का चयन करें |  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Questions: 3  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  Si tu voyais un enfant qui c,est fais mal.Tu fais quoi?

Basahin mo ung nasa itaas

Questions: 8  |  Attempts: 16
 • Sample Question
  Pagbibinyag ng mga Mulsim na may tatlongn yugto

finals

Questions: 50  |  Attempts: 15
 • Sample Question
  Which of the following is not required for pilot vessels to be carried when engage on pilotage dutyQuestions: 6  |  Attempts: 15
 • Sample Question
  Which of the following is not required for pilot vessels to be carried when engage on pilotage duty

Dont sue me if my practice questions arent on there

Questions: 23  |  Attempts: 15
 • Sample Question
  Sino sino ang mga nabibilang sa minoryang kultural?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.      aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Questions: 23  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Cultural safety can be defined as

Pagtalakay sa nilalaman ng kabanata

Questions: 5  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Cultural safety can be defined as

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Questions: 5  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  What is the bigest killer

Pagpalain nawa kayo ng Panginoon!!

Questions: 8  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  What is the bigest killerQuestions: 19  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  What is the bigest killer

There is a NANAY in all of us. Wala yang pinipiling kasarian, edad, o trabaho. Para sa BUWAN NG MGA INA, handog ng Pelikulove ang munting larong ito. Ano pang hinihintay mo? Halika na! Try it and see what kind of NANAY you are to the people around you!

Questions: 7  |  Attempts: 14
 • Sample Question
  Pano mo tinutulungan sa lovelife ang mga kaibigan mo?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Questions: 23  |  Attempts: 13
 • Sample Question
  A major princple that has been a driving force behind the design and creation of services for persons with an intellectual disability is

Ekonomiks!!

Questions: 13  |  Attempts: 13
 • Sample Question
  Kpabilidad na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, pagkain,damit at bahay

Malaman ang iyong pag-unawa tungkol sa paksang ating natalakay. Saguting ang mga sumusunod na tanong tungkol sa relihiyong Islam.

Questions: 10  |  Attempts: 12
 • Sample Question
  Kpabilidad na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, pagkain,damit at bahay

Write the product name of the following famous lines from T.V. commercials.

Questions: 4  |  Attempts: 12
 • Sample Question
  Macho sa paputian!

LT ka ba tlga?

Questions: 6  |  Attempts: 11
 • Sample Question
  Ano ang ginagawa mu ngayon?

Reviewer for Sining Pakikipagtalastasan

Questions: 75  |  Attempts: 11
 • Sample Question
  Ano ang ginagawa mu ngayon?