Filipino Quizzes & Trivia
Questions: 5  |  Attempts: 98
 • Sample Question
  Ano ang isa pang palayaw ni Selya?

This is a quiz on the colors in Filipino

Questions: 13  |  Attempts: 97
 • Sample Question
  Ano ang isa pang palayaw ni Selya?

Ang online quiz na ito ay sumusukat sa kaalaman ninyo sa kaligirang kasaysayan ng tula. 

Questions: 15  |  Attempts: 95
 • Sample Question
  Mga tulang pasalaysay hinggil sa kabayanihan ng isang kinikilalang may kapangyarihan at napapalooban ng mga hindi kapani-paniwalang pangyayari

Panuto: Punan ang nawawalang salita sa patlang para mabuo ang tinutukoy sa pangungusap.

Questions: 14  |  Attempts: 94
 • Sample Question
  Nagmamadaling umalis sina Maria Clara at Tiya Isabel dahil baka sila tanghaliin.

Pls!try your best kong ikaw ba ay tunay na pilipino

Questions: 3  |  Attempts: 91
 • Sample Question
  Sino ang naging unang prisedente ng pilipinas

Reviewer for koi part 2

Questions: 15  |  Attempts: 90
 • Sample Question
  Sino ang naging unang prisedente ng pilipinas

HEKASI - Reviewer 1st quarter

Questions: 70  |  Attempts: 89
 • Sample Question
  Ang kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng ilang pulo?

Ewan ko lang sa mga matatalino.

Questions: 4  |  Attempts: 88
 • Sample Question
  SA sCIENCE: SINO ANG GUMAWA NG 3LAW OF MOTION?

Ito ay isang multiple choice na exam. kailangang sagutin ng maigi.

Questions: 4  |  Attempts: 88
 • Sample Question
  Anong alamat ang may maraming mata?

If your  NOT a filipino, then you'll only understand several questions.

Questions: 20  |  Attempts: 81
 • Sample Question
  Ano ang ibang tawag sa Sapilitang Paggawa?

Kilalanin ang magagandang tanawin na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot.

Questions: 3  |  Attempts: 80
 • Sample Question
  Anong magandang lugar ang kinikilala bilang summer capital ng bansa?

Isang hindi opsiyal na pagsusulit sa FILI2 ang mga tanong dito ay pawang gawa ng estudyante lamang, kung ang mga tanong dito kay magkakahawig sa mga tanong sa pagsusulit ng guro hindi ko na po iyon kasalanan.

Questions: 55  |  Attempts: 79
 • Sample Question
  Sino ang nagsabi na ang retorika ay ang pakulti ng pagtuklas ng lahat ng abeylabol na paraan ng panghikayat at sa ano mang partikular na kaso.

ये क्विज आज की मुरली पर आधारित है| मुरली सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें| पुरानी क्विज  के लिए यहाँ क्लिक करें |

Questions: 10  |  Attempts: 79
 • Sample Question
  बाबा ने आज किस - किस बुद्धि की बात की ?  (उत्तर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं)

Lagyan ng √ ang tamang kasarian ng salitang nakasalungguhit

Questions: 10  |  Attempts: 79
 • Sample Question
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang lola.

Maligayang pagdating sa mundo ng teknolohiya! Mula sa apat na sulok ng klasrum, susubukan nating alamin ang natutunan ninyo sa Filipino III. Maglibang habang kumukuha ng pagsusulit subalit hinihingi ko ang inyong katapatan. Maraming Salamat.

Questions: 5  |  Attempts: 76
 • Sample Question
  Anong uri ng tula na mayroong walong pantig sa bawat taludtod?

.

Questions: 34  |  Attempts: 73
 • Sample Question
  Which one of these two was at one point an administrator on gtastunting.net?Questions: 4  |  Attempts: 72
 • Sample Question
  1. Ano ang Panitikan?

Online quiz para sa mga nalalaman mong mga teoriya sa mga kwentong filipino

Questions: 5  |  Attempts: 71
 • Sample Question
  1. Ano ang Panitikan?

Piliin ang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kahulugan, at Mali naman kung ito ay mali ang kahulugan.

Questions: 10  |  Attempts: 70
 • Sample Question
  Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari

Suriin ang sumusunod na pahayag. Tukuyin kung anong damdamin ang nais iparating ng bawat pahayag at pangatuwiranan ang sagot.

Questions: 6  |  Attempts: 69
 • Sample Question
  Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari