Междинно ниво по ИТ 9 клас

30 | Total Attempts: 557

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  9 - Quiz

Проверка на знанията и и уменията за Компютърни системи, Компютърни мрежи и услуги


Questions and Answers
 • 1. 
  Компютър с висока производителност се нарича:
  • A. 

   Суперкомпютър

  • B. 

   Супермашина

  • C. 

   Флопсмашина

  • D. 

   Флопскомпютър

 • 2. 
  GPS означава:
  • A. 

   глобална система за персонализиране

  • B. 

   система тип „глобус-точка“

  • C. 

   система за помощ на пътя

  • D. 

   система за глобално позициониране

 • 3. 
  Числата от  изображението 43.218346, 27.944286  от Google maps показват:
  • A. 

   дължината на два маршрута до обекта

  • B. 

   времена за достигане до обекта от различни точки

  • C. 

   местоположението на обекта

  • D. 

   размерите до обекта

 • 4. 
  С мерната единица FLOPS се измерва:
  • A. 

   паметта на твърдия диск

  • B. 

   производителността на компютрите

  • C. 

   свързаността на облак

  • D. 

   системният софтуер

 • 5. 
   Облачната услуга, която е със следното лого     е
  • A. 

   Mega

  • B. 

    i Cloud

  • C. 

   Asus

  • D. 

   Google Drive

  • E. 

   One drive

  • F. 

   Dropbox

 • 6. 
  Коя топология е показана?
  • A. 

   Шина

  • B. 

   Звезда

  • C. 

   Хиперкуб

  • D. 

   Пръстен

 • 7. 
  Кой тип съобщителна среда използва светлинен сигнал за определяне на данните:
  • A. 

   коаксиален кабел

  • B. 

   кабел „усукана двойка“

  • C. 

   безжична връзка

  • D. 

   оптичен кабел

 • 8. 
    Адресът ма мрежата е:
  • A. 

   192.168.6.2   

  • B. 

   255.255.255.0   

  • C. 

   192.168.6.1    

  • D. 

   192.168.6

 • 9. 
  Шлюзът (Default gateway) в една локална мрежа :
  • A. 

   указва максималния брой IP адреси, които могат да съществуват в една  локална мрежа

  • B. 

   свързва  локалната мрежа с интернет и обратно

  • C. 

   дава възможност компютъра да получи автоматични настройки от DHCP сървър

  • D. 

   служи за адресация на информацията

 • 10. 
  Посочете грешния IP адрес:
  • A. 

   192.165.0.1

  • B. 

   192.168.0.1

  • C. 

   87.327.74.156

  • D. 

   88.126.15.156

 • 11. 
  Суичът- комутатор (превключвател) преглежда постъпилите данни и ги изпраща само до получателя, за когото са адресирани. Това води до по-висока скорост на обмен на данните. Кое от изображенията е суич? Суичът е отбелязан на [Blank]                   
 • 12. 
  Кой от посочените конектори е предназначен да свърже кабел тип усукана двойка към компютър?   
  • A. 

   А

  • B. 

   Б

  • C. 

   В

  • D. 

   Г

  • E. 

   Д

 • 13. 
  При мрежите с равноправен достъп (Peer-to-peer):
  • A. 

   един от компютрите има управляваща роля, а чрез него останалите получават достъп до ресурсите в мрежата

  • B. 

   всеки компютър в мрежата може да работи и като клиент и като сървър

  • C. 

   всеки компютър в мрежата работи първо като клиент, после като сървър

  • D. 

   всеки компютър в мрежата работи първо като сървър, после като клиент

 • 14. 
  Мрежова карта (LAN card) служи за:
  • A. 

   осъществяване на връзка между компютъра и преносната среда

  • B. 

   връзка между различни видове кабели

  • C. 

   схема на мрежата

  • D. 

   централно свързващо устройство при топология звезда

 • 15. 
  Какво представлява биткойн?
  • A. 

   виртуална валута

  • B. 

   мерна единица за измерване на информация

  • C. 

   единица за измерване на производителност при суперкомпютри

  • D. 

   нито едно от изброените

 • 16. 
  Коя услуга превежда уеб адреса от име на домейн в IP адрес?
  • A. 

   HTTP

  • B. 

   DNS

  • C. 

   DHCP

  • D. 

   FTP

 • 17. 
  Набор от стандартни правила за предаване на данни и управление на комуникацията между компютри се нарича:
  • A. 

   протокол

  • B. 

   топология

  • C. 

   услуга

  • D. 

   правилник

 • 18. 
  Кой от следните протоколи предоставя възможност за обмен на файлове между компютри, свързани в локална мрежа или интернет:
  • A. 

   HTTP

  • B. 

   TELNET

  • C. 

   SMTP

  • D. 

   FTP

 • 19. 
  Кое от посочените устройства не спада към свързващите устройства в мрежа?
  • A. 

   Суич (Switch)     

  • B. 

   Скенер (Scanner)   

  • C. 

   Повторител (Repeater)  

  • D. 

   Рутер (Router)

 • 20. 
  Достъп до свързаните в локална мрежа компютри се извършва от прозорец с име:
  • A. 

   My Network Places      

  • B. 

   Properties

  • C. 

   Security Center       

  • D. 

   Help and Support

 • 21. 
  В случай че на компютъра има повече от един акаунт, кой е с най-големи права?
  • A. 

   User

  • B. 

   Guest

  • C. 

   Administrator

  • D. 

   всички са с еднакви права

 • 22. 
  Описание на кой кабел е: В центъра си има изолиран меден проводник, който е защитен с метално фолио. Сигналът се подава по медния проводник, чрез електрически импулси. За свързването му се използва конектора BNC (British Naval Connector)
  • A. 

   усукана двойка

  • B. 

   оптичен

  • C. 

   коаксиален

  • D. 

   телефонен

 • 23. 
  Кое от следните твърдения най-точно описва бисквитките (Cookies)?
  • A. 

   Програми, които наблюдават следите на уеб сайтовете, посетени от потребителя

  • B. 

   Вредни програми, които са закачени към електронни писма, или автоматично се свалят от сайтове

  • C. 

   Рекламни банери, които самоволно изскачат на екрана при разглеждане на уеб сайтове

  • D. 

   Малки файлове, записващи персонална информация, свързана с поведението на потребителя при разглеждане на уеб сайтове

 • 24. 
  При изтриване историята на браузъра сме поставим чекче пред Cookies and other site data, то тогава:
  • A. 

   с изтриването на бисквитките, ще излезем от профилите си във всички уебсайтове

  • B. 

   ще улесним работата си онлайн, ако ги премахнем

  • C. 

   ще изтрием информацията за сърфирането си само в определени сайтове

  • D. 

   ще изчистим историята от адресната лента

 • 25. 
  Кои са начините за защита на информацията в мрежова среда? Има 2 верни отговора!
  • A. 

   инсталиране на антивирусна програма

  • B. 

   определяне на различни права на достъп на потребителите

  • C. 

   изключване на защитната стена- Firewall

  • D. 

   да не се ограничава използването на различни носители на информация

Back to Top Back to top