Norwegian Hangman

norwegian Hangman

Dette spillet inneholder 74 ord med 4 til 12 bokstaver. Alle ordene er blant de 500 hyppigste norske ordene (i norsk litteratur). Dessverre er ord med de spesielle norske vokalene utelatt (de tre siste...
Jobs
fh
bla bla bla bla
Your A Bommer