Filipino Hangman

filipino Hangman

Pwedeng mabili sa loob ng Sari-Sari Store
Hulaan ang salita na ilalarawan ng guro
Nama Binatang
Nama Film
Nama Makanan
Palabras de parashat naso
wag maging noob
KASAYSAYANG LARO V1.0 ay para sa ating kababayang grade 7 upang malinawan at malibang din po kayo sa short game na ito GOOD LUCK!!!
Nakikita sa isang bahaghari. Kapag prutas ay ubas. Kapag miryenda ay ube. Kapag hayop si Barney. Tunay ngang nakalilimutan na ng mga Filipino ang sarili nilang wika. Napakaraming salitang hindi na ginagamit...
Ang mga sumusunod na salita ay hango sa kabataan ni Rizal at sa kanyang pamilya. Punan ng tamang sagot ang mga sunusunod.
Hulaan ang salita na ilalarawan ng guro
Nama Public Figure
Mayroon kaming pipiliing tatlong estudyante upang magsabi ng buong sagot. Isusulat nila ito sa papel. Makakukuha sila ng 3 points kung tama ang kanilang sagot.
Batay sa iyong mga pinag aralan sa Mga Likas na Kayamanan ngayon naman ay subukan mong Laruin karagadagang aktibidad .
Batay sa iyong mga pinag aralan sa Mga Likas na Kayamanan ngayon naman ay subukan mong Laruin karagadagang aktibidad .
Tukuyin ang kasing kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit.

« Previous12Next »

« PreviousNext »