LATIHAN 4

00: 00        
Selesaikan teka silang kata di bawah dengan kata seru yang betul.
Related