Lea Salonga

11 cards

I got carried away. For those studying Filipino, msg me if you have any questions...

Preview Flashcards

Front Back
Sino si Lea Salonga?
 
Who is Lea Salonga?
Siya ang unang gumanap bilang Kim sa Miss Saigon.
 
She was the first to portray Kim in Miss Saigon.
Nanalo siya ng Tony para r'on.
 
She won a Tony for it.
Ano pa?
 
What else?
Siya 'yung kumanta bilang Princess Jasmine sa Aladdin.
 
She was the singing voice of Princess Jasmine in Aladdin.
Siya rin iyong kumanta bilang Mulan sa Mulan.
 
She was also the singing voice of Mulan in Mulan.
Gumanap din siya sa Les Miserables, sa palagay ko.
 
She was also in a Les Miserables production, I think.
Nakilala niya si Al Pacino sa Oscars.
 
She met Al Pacino in the Oscars.
Kumanta siya sa Oscars.
 
She sang in the Oscars.
Nang una kong marinig ang boses niya sa Aladdin, nangilabot ako!
 
The first time I heard her voice in Aladdin, I had goosebumps!
Bilang mga Pilipino, ipinagkakapuri namin siya.
 
As Filipinos, we're very proud of her.
Related Flashcards

    Featured Flashcards