ITEC

5 cards
ITEC

Katılımcı sınıflar için yenilikçi teknolojiler

Preview Flashcards

Front Back

itec
 

Katılımcı sınıflar için yenilikçi teknolojiler

Öğrenme Senaryosu
 

 vizyon; dersimizi işlerken hangi düzeyde bir inovasyon uygulayabileceğimizi belirlemek amacıyla kullanılır.

Öğrenme Aktivitesi
 

fikirlerdir; „„öğrenme senaryosu ile uyumlu ders planlarını oluşturmak için özel aktiviteler oluşturmayı sağlar.  Senaryoları nasıl başaracağımıza dair bize somut fikirler sağlayan basit basamak taşlarıdır. Proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kuruludur. Bir görevden daha büyüktür ihtiyaç duyulan araçları ve kaynakları belirtir. Bir dizi tasarım tabanlı süreçler aracılığıyla yaratıcılık, işbirliği ve iletişime odaklıdır. Yenilikçi olmalarında mutlaka radikal değildir. Bununla birlikte bize, yenilikçi bir Geleceğin Sınıfı Senaryosuna ulaşmada somut basamak taşları sunarak destek olur. 

Öğrenme Hikâyesi
 

bağlamdır;  Aktivitelerin sınıfta nasıl daha pratik uygulandığını gösterirBir Öğretmeni Öğrenme Aktivitelerini sınıfta kullanacağı yenilikçi ve bağlamsal anlatıya, diğer bir deyişle bir Öğrenme Hikayesine çevirir. 

5 inovasyon uygulama seviyesi
 

1.Değişim („içerik ve kaynakların 'tüketici'si öğrenci)2.Zenginleştirmek (araç ve kaynakları 'kullanıcı' öğrenci)3.Geliştirmek (süreç tasarlamak)4.Genişletmek(ağ tasarlamak & gömmek)5.Yetkilendirmek (yeniden tanımlanmak ve yenilikçi kullanmak)
Related Flashcards

    Featured Flashcards
    Related Topics