14 คำถามที่   3 นาที  

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 181 ครม.ปู2 ศัพท์ E เงินใหม่ 55 เด่นน่าออก 55 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com