16 คำถามที่   5 นาที  

ข้อสอบออนไลน์ งาน 4 งาน  ชุด 173 เครื่องราช 55 + เงินบำรุง 55 + ระดม 55 + รอบรู้เด่น 54-55  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com