Filipino Quizzes


Sample Questions


 • Tulang may sukat at tugma
  Sample question from

 • Ang Naturalismo ay sumusuri ng ugnayan ng kapaligiran, tauhan at daloy ng kaganapan
  Sample question from

 • Ang teoryang ito ay sumusuri ng kalagayang panlipunan ng mga tauhan o kapaligirang inilalarawan sa akda
  Sample question from

 • Taon  kung kailan sumigla ang Dagli sa Pilipinas
  Sample question from

 • May akda ng kwentong Si Ama
  Sample question from

 • Sino sa mga sumusunod ang hindi kilalang manunulat ng Dagli?
  Sample question from

 • Ito ay isang paraan ng panggagad at pagpapahayag ng masidhing damdamin.
  Sample question from

 • Ayon sa kanya nag-ugat ang dagli sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. 
  Sample question from

 • Ito ay isa sa unang anyo ng tula
  Sample question from

Loading, please wait...