Zıt anlamlı kelimeler

10 Sorular  I  By Myanik
Please take the quiz to rate it.

Zıt Anlamlı Kelimeler
Anlamca birbirinin zıttı (karşılığı) olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir.Ör: İyimser insanlar her zaman mutlu olurlar. Kötümser insanlar her zaman üzgün olurlar.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
  • A. 

   Koşul - şart

  • B. 

   Nazik - kaba

  • C. 

   Hürriyet - özgürlük

  • D. 

   Itina - özen


 • 2. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
  • A. 

   Her şehirde tenha ve kalabalık bölgeler vardır.

  • B. 

   Depremden zarar gören çürük yapılar yıkıldı.

  • C. 

   Köyün bakımsız yollarını onaracaklarını söylediler.

  • D. 

   Bolluk ve bereket dolu bir yılı geride bıraktık.


 • 3. 
  "Kitaplığınız düzenli mi yoksa...................................? cümlesini anlamlı olacak şekilde tamamlayan ifade aşağıda kilerden hangisidir?  
  • A. 

   Güzel mi

  • B. 

   Küçük mü

  • C. 

   Dağınık mı

  • D. 

   Eksik mi


 • 4. 
  I.Düştüm yola bir akşam vaktiydi. II. Dicle'nin üzerinden develerle geçtim. III. İndim, acı tatlı suyundan içtim;IV.Ölmedim, yârenim, ölmedim. Yukarıda numaralandırılmış dizelerden hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?        
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV


 • 5. 
  "Düzenli" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?
  • A. 

   Pis

  • B. 

   Düzenli

  • C. 

   Kirli

  • D. 

   Dağınık


 • 6. 
  Bu bina çok yüksek yanındaki ise ...........

 • 7. 
  Kardeşim çok çalışkan ben ise .............

 • 8. 
  Ben az çalıştım sen ise...........çalıştın.

 • 9. 
  Babamın yükü çok ağır seninki ise çok ............

 • 10. 
  Bizim şehrin yolları çok dar sizinki ise çok ...............

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.