Zıt anlamlı kelimeler

10 Sorular  I  By Myanik
Please take the quiz to rate it.

Zıt Anlamlı Kelimeler
Anlamca birbirinin zıttı (karşılığı) olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir.Ör: İyimser insanlar her zaman mutlu olurlar. Kötümser insanlar her zaman üzgün olurlar.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
1.
2.
3.
4.
2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
1.
2.
3.
4.
3.  "Kitaplığınız düzenli mi yoksa...................................? cümlesini anlamlı olacak şekilde tamamlayan ifade aşağıda kilerden hangisidir?  
1.
2.
3.
4.
4.  I.Düştüm yola bir akşam vaktiydi. II. Dicle'nin üzerinden develerle geçtim. III. İndim, acı tatlı suyundan içtim;IV.Ölmedim, yârenim, ölmedim. Yukarıda numaralandırılmış dizelerden hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?        
1.
2.
3.
4.
5.  "Düzenli" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?
1.
2.
3.
4.
6.  Bu bina çok yüksek yanındaki ise ...........
7.  Kardeşim çok çalışkan ben ise .............
8.  Ben az çalıştım sen ise...........çalıştın.
9.  Babamın yükü çok ağır seninki ise çok ............
10.  Bizim şehrin yolları çok dar sizinki ise çok ...............
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.