กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555

24 Questions  I  By Tuewsob on January 29, 2012
ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 69 ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
A.
B.
C.
D.
2.  กรณีการลาตามระเบียบมีปัญหาผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยคือใคร
A.
B.
C.
D.
3.  การนับวันลา นับเวลาตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
4.  การลาของข้าราชการมีกี่ประเภท
A.
B.
C.
D.
5.  การลาป่วยของข้าราชการตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ทันที
A.
B.
C.
D.
6.  การลาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของข้าราชการมีกี่ประเภท
A.
B.
C.
D.
7.  จากข้อ 6 หมายถึงข้อใดบ้าง
A.
B.
C.
D.
8.  การลาคลอดลาได้ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
9.  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรกระทำได้ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
10.  การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดกระทได้ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
11.  ข้าราชการสามารถสะสมวันลาพักผ่อน 30 วันทำการในกรณีที่รับราชการมาแล้วกี่ปี
A.
B.
C.
D.
12.  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพกระทได้ตามหลักสูตรที่ประสงค์จะลาตามข้อ
A.
B.
C.
D.
13.  การลาไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร
A.
B.
C.
D.
14.  การลาทุกประเภทของข้าราชการการเมือง เป็นอำนาจของใคร
A.
B.
C.
D.
15.  การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของใคร
A.
B.
C.
D.
16.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาป่วย
A.
B.
C.
D.
17.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาคลอด
A.
B.
C.
D.
18.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
A.
B.
C.
D.
19.  ครูติวสอบ ลากิจส่วนตัว ไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ผอ.รร.มีราชการเร่งด่วนโทรเรียกให้ครูติวสอบกลับมาช่วยราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม ครูติวสอบออกเดินทาง วันที่ 14 มีนาคม ถึงโรงเรียนและเข้าทำงานวันที่ 16 มีนาคม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
20.  อธิการบดี มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
21.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูตามข้อใดมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพได้เพียง 6 เดือน
A.
B.
C.
D.
22.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการอนุญาตหรือลา
A.
B.
C.
D.
23.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตการลาของข้าราชการในสังกัดตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
24.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
Back to top
Quiz Comments (1)
thank
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz