กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555

24  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

กฎหมาย 69 ระเบียบการลา พ.ศ. 2555
ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 69 ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
1.
2.
3.
4.
2.  กรณีการลาตามระเบียบมีปัญหาผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยคือใคร
1.
2.
3.
4.
3.  การนับวันลา นับเวลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  การลาของข้าราชการมีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.  การลาป่วยของข้าราชการตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ทันที
1.
2.
3.
4.
6.  การลาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของข้าราชการมีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
7.  จากข้อ 6 หมายถึงข้อใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
8.  การลาคลอดลาได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรกระทำได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดกระทได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  ข้าราชการสามารถสะสมวันลาพักผ่อน 30 วันทำการในกรณีที่รับราชการมาแล้วกี่ปี
1.
2.
3.
4.
12.  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพกระทได้ตามหลักสูตรที่ประสงค์จะลาตามข้อ
1.
2.
3.
4.
13.  การลาไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร
1.
2.
3.
4.
14.  การลาทุกประเภทของข้าราชการการเมือง เป็นอำนาจของใคร
1.
2.
3.
4.
15.  การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของใคร
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาป่วย
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาคลอด
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
1.
2.
3.
4.
19.  ครูติวสอบ ลากิจส่วนตัว ไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ผอ.รร.มีราชการเร่งด่วนโทรเรียกให้ครูติวสอบกลับมาช่วยราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม ครูติวสอบออกเดินทาง วันที่ 14 มีนาคม ถึงโรงเรียนและเข้าทำงานวันที่ 16 มีนาคม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
20.  อธิการบดี มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
21.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูตามข้อใดมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพได้เพียง 6 เดือน
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการอนุญาตหรือลา
1.
2.
3.
4.
23.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตการลาของข้าราชการในสังกัดตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
24.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.