מיצ"ב בעברית שליש אחרון כיתה ה

16  I  By Sharonmalki
Please take the quiz to rate it.

מיצ"ב בעברית שליש אחרון כיתה ה
מיצ"ב שנלקח מאתר ראמ"הhttp://meyda.education.gov.il/files/Rama/MeitzavIvritEeB.pdfהועבר בבתי ספר בשנת תש"ע ומיועד לבחינת הישגים של תלמידי כיתה ה' בשליש האחרון

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  פתחו את הלינק, דפדפו לעמוד 4 וקראו את הטקסט שכותרתו "המנורה". לאחר הקריאה חזרו לענות על השאלותhttp://meyda.education.gov.il/files/Rama/MeitzavIvritEeB.pdf
1.
2.
2.  ?בשורה 5 כתוב: "... הם נשאו עימם את המנורה". מה פירוש המילה נשאו במשפט הזה
1.
2.
3.
4.
3.  ?לשם מה נבנה שער טיטוס ברומא
1.
2.
3.
4.
4.  ?למה הכוונה במילה הם בשורה 19
1.
2.
3.
4.
5.  לפי שורות 18-20 אנו יודעים שציורים של מנורות מעטרים מאז ועד היום .בתי כנסת, בתים של יהודים ומטבעות עבריים :אפשר ללמוד מכך כי
1.
2.
3.
4.
6.  .בשורות 24-25 כתוב: כך אנחנו יודעים היום איך נראתה המנורה לפני שנים רבות?לפי מה אנו יודעים איך נראתה המנורה
1.
2.
3.
4.
7.  .בטקסט כתוב שהמנורה ליוותה את העם היהודי מאז ראשית קיומו ועד ימינו ?למה הכוונה במשפט זה
1.
2.
3.
4.
8.  ?מהי המילה החסרה במשפט.השלימו את המשפט בעזרת אחת מהמילים הבאות: פעם, לפני, אחרי, לאחר מכן, לפני כן, כאשר, כיוםהמנורה היתה מוצבת במשכן  _____________  שבית המקדש היה קיים
9.  ?מהי המילה החסרה במשפט.השלימו את המשפט בעזרת אחת מהמילים הבאות: פעם, לפני, אחרי, לאחר מכן, לפני כן, כאשר, כיום   הרומאים החריבו את בית המקדש ו___________ הם העבירו את המנורה לרומא
10.  ?מהי המילה החסרה במשפט   .השלימו את המשפט בעזרת אחת מהמילים הבאות: פעם, לפני, אחרי, לאחר מכן, לפני כן, כאשר, כיוםדגם המנורה ניצב  ____________ מול רחבת הכנסת
11.  לפי שורות 33-28 על הקנים של "מנורת הכנסת" ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים .את מלחמות העם היהודי ואת בנייתה של ארץ ישראל מחדשא.  ציינו תבליט אחד המתאר אחת ממלחמות העם היהודי
12.  לפי שורות 33-28 על הקנים של "מנורת הכנסת" ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים .את מלחמות העם היהודי ואת בנייתה של ארץ ישראל מחדשב. ציינו תבליט אחד המתאר את בניית הארץ מחדש
13.  ?לפי הקטע שבמסגרת, מהו הקשר בין מרוות ירושלים ובין המנורה
1.
2.
3.
4.
14.  .לפניכם חמש מילים. סמנו שלוש מילים מן השורש ב-ל-ט
1.
2.
3.
4.
5.
15.   בשורות 28-31 כתוב: "על הקנים שלה ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים חפצים עתיקים, אירועים ודמויות מן העבר של העם היהודי, למשל: לוחות הברית, הקרב בין דויד לגוליית, המכבים נלחמים ביוונים..."   י:המילים הכתובות אחרי המילה למשל הן
1.
2.
3.
4.
16.  תלמידי כיתה ה-2 תכננו לצאת לירושלים לטיול. מדריך הטיולים אמר שלדעתו חשוב שכל תלמיד בישראל יבקר ברחבת הכנסת כדי לראות את דגם המנורה?האם אתם מסכימים עם המדריך.נמקו את תשובתכם בעזרת הקטע של המנורה.כתבו 2-3 שורות
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.