Viêm Ruột Thừa- điều Trị

11 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on September 26, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Chẩn đoán hình ảnh nào sau đây có giá trị cao nhất trong chẩn đoán áp-xe tồn lưu sau mổ:  
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Điều mà bạn quan tâm đến trước khi cho BN sau mổ viêm phúc mạc ruột thừa xuất viện là:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Khâu chuẩn bị trước mổ nào sau đây ở BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được cho là KHÔNG cần thiết:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  So với phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa có ưu điểm nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Cắt ruột thừa KHÔNG là khâu bắt buộc khi phẫu thuật BN bị:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Ở BN với thể lâm sàng của viêm ruột thừa cấp nào sau đây, phẫu thuật nên được trì hoãn càng lâu càng tốt:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được xếp vào loại khẩn cấp là vì lý do nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Một BN được phẫu thuật cắt ruột thừa qua đường mổ Mc Burney. Ruột thừa sau đó được ghi nhận bình thường. Khi xoang bụng có dấu hiệu nào sau đây, bắt buộc phải mở bụng đường giữa để thám sát xoang bụng:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Khi quyết định điều trị nội khoa một trường hợp viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ, tốt nhất là việc điều trị nên được triển khai vào thời điểm nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Biến chứng áp-xe tồn lưu sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Dấu hiệu lâm sàng nào sau đây KHÔNG phù hợp với áp-xe tồn lưu sau mổ:  
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade