We have sent an email with your new password.


Viêm Ruột Thừa- điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Viêm Ruột Thừa- điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Trước phẫu thuật cắt ruột thừa (chưa vỡ mũ), loại kháng sinh nào sau đây thường được chỉ định cho BN:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Trong phẫu thuật cắt ruột thừa, sau khi mở phúc mạc, cấu trúc giải phẫu hay tạng cần được tìm kiếm trước tiên là
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Thái độ xử trí một trường hợp nhiễm trùng nông vết mổ viêm ruột thừa nào sau đây đúng:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Khâu chuẩn bị trước mổ nào sau đây ở BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được cho là KHÔNG cần thiết:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Biến chứng chảy máu trong xoang bụng sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Điều mà bạn quan tâm đến trước khi cho BN được cắt ruột thừa (chưa vỡ mũ) xuất viện là:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Phương pháp điều trị nào sau đây được cân nhắc trước tiên đối với BN bị áp-xe ruột thừa:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Phẫu thuật cắt ruột thừa là chỉ định tuyệt đối trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Nhiễm trùng vết mổ viêm ruột thừa, ngoài việc làm cho sẹo mổ lành xấu, còn có nguy cơ dẫn đến biến chứng hay di chứng nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp, điều trị bằng kháng sinh có thể cho đáp ứng tốt:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Nguyên tắc phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz