We have sent an email with your new password.


Viêm Ruột Thừa- điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Viêm Ruột Thừa- điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Triệu chứng sớm nhất của nhiễm trùng vết mổ viêm ruột thừa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nguyên tắc phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Khâu chuẩn bị trước mổ nào sau đây ở BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được cho là KHÔNG cần thiết:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Chẩn đoán hình ảnh nào sau đây có giá trị cao nhất trong chẩn đoán áp-xe tồn lưu sau mổ:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Điều mà bạn quan tâm đến trước khi cho BN được cắt ruột thừa (chưa vỡ mũ) xuất viện là:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Ruột thừa viêm có thể được cắt bằng mổ mở hay nội soi. Trong các trường hợp sau đây, phẫu thuật viên sẽ nghiêng về mổ nội soi hơn, TRỪ:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Biến chứng hay di chứng sau mổ viêm ruột thừa cấp nào sau đây CHƯA được ghi nhận:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Ở một BN bị viêm phúc mạc ruột thừa, thời gian sử dụng kháng sinh như thế nào là thích hợp:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Đối với viêm phúc mạc ruột thừa hay áp-xe ruột thừa, loại kháng sinh nào sau đây được chọn lựa trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Thái độ xử trí một trường hợp nhiễm trùng nông vết mổ viêm ruột thừa nào sau đây đúng:  
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được xếp vào loại khẩn cấp là vì lý do nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz