We have sent an email with your new password.


Viêm Ruột Thừa- điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Viêm Ruột Thừa- điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Chẩn đoán hình ảnh nào sau đây có giá trị cao nhất trong chẩn đoán áp-xe tồn lưu sau mổ:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Khi quyết định điều trị nội khoa một trường hợp viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ, tốt nhất là việc điều trị nên được triển khai vào thời điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  So với phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa có ưu điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Một BN được phẫu thuật cắt ruột thừa qua đường mổ Mc Burney. Ruột thừa sau đó được ghi nhận bình thường. Khi xoang bụng có dấu hiệu nào sau đây, bắt buộc phải mở bụng đường giữa để thám sát xoang bụng:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Triệu chứng sớm nhất của nhiễm trùng vết mổ viêm ruột thừa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  So với phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi BN bị viêm phúc mạc ruột thừa có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Nguyên tắc phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Ở BN với thể lâm sàng của viêm ruột thừa cấp nào sau đây, phẫu thuật nên được tiến hành càng sớm càng tốt:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Điều kiện để điều trị áp-xe ruột thừa bằng phương pháp chọc hút mũ là ổ áp-xe phải tiếp cận với thành bụng. Lý do để đưa ra điều kiện này là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Ở một BN bị viêm phúc mạc ruột thừa, thời gian sử dụng kháng sinh như thế nào là thích hợp:
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
Biến chứng chảy máu trong xoang bụng sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz