We have sent an email with your new password.


Viêm Ruột Thừa- điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Viêm Ruột Thừa- điều trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sau phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ, BN có thể được cho xuất viện vào thời điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Dấu hiệu cận lâm sàng nào sau đây KHÔNG phù hợp với chẩn đoán áp-xe tồn lưu sau mổ:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Triệu chứng sớm nhất của nhiễm trùng vết mổ viêm ruột thừa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Chẩn đoán hình ảnh nào sau đây có giá trị cao nhất trong chẩn đoán áp-xe tồn lưu sau mổ:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  So với phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa có ưu điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Khâu chuẩn bị trước mổ nào sau đây ở BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được cho là KHÔNG cần thiết:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Trước phẫu thuật cắt ruột thừa (chưa vỡ mũ), loại kháng sinh nào sau đây thường được chỉ định cho BN:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được xếp vào loại khẩn cấp là vì lý do nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Trong phẫu thuật cắt ruột thừa, sau khi mở phúc mạc, cấu trúc giải phẫu hay tạng cần được tìm kiếm trước tiên là
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Một BN được phẫu thuật cắt ruột thừa qua đường mổ Mc Burney. Ruột thừa sau đó được ghi nhận bình thường. Khi xoang bụng có dấu hiệu nào sau đây, bắt buộc phải mở bụng đường giữa để thám sát xoang bụng:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Biến chứng dò manh tràng sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz