Viêm Ruột Thừa- điều Trị

11 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on September 26, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Phẫu thuật cắt ruột thừa là chỉ định tuyệt đối trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Ở BN với thể lâm sàng của viêm ruột thừa cấp nào sau đây, phẫu thuật nên được trì hoãn càng lâu càng tốt:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Sau phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ, BN có thể được cho xuất viện vào thời điểm nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Biến chứng chảy máu trong xoang bụng sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được xếp vào loại khẩn cấp là vì lý do nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Biến chứng áp-xe tồn lưu sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  So với phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi BN bị viêm phúc mạc ruột thừa có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp, điều trị bằng kháng sinh có thể cho đáp ứng tốt:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Chẩn đoán hình ảnh nào sau đây có giá trị cao nhất trong chẩn đoán áp-xe tồn lưu sau mổ:  
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Nguyên tắc phẫu thuật cắt ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Thái độ xử trí một trường hợp nhiễm trùng nông vết mổ viêm ruột thừa nào sau đây đúng:  
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade