We have sent an email with your new password.


Viêm Ruột Thừa- điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Viêm Ruột Thừa- điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Biến chứng chảy máu trong xoang bụng sau mổ có tỉ lệ cao nhất trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Ở BN với thể lâm sàng của viêm ruột thừa cấp nào sau đây, phẫu thuật nên được trì hoãn càng lâu càng tốt:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Trước phẫu thuật cắt ruột thừa (chưa vỡ mũ), loại kháng sinh nào sau đây thường được chỉ định cho BN:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Điều mà bạn quan tâm đến trước khi cho BN sau mổ viêm phúc mạc ruột thừa xuất viện là:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
So với áp-xe thành bụng, thái độ chẩn đoán và xử trí tụ dịch thành bụng có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Phẫu thuật cắt ruột thừa là chỉ định tuyệt đối trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Biến chứng hay di chứng sau mổ viêm ruột thừa cấp nào sau đây CHƯA được ghi nhận:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Một BN được phẫu thuật cắt ruột thừa qua đường mổ Mc Burney. Ruột thừa sau đó được ghi nhận bình thường. Khi xoang bụng có dấu hiệu nào sau đây, bắt buộc phải mở bụng đường giữa để thám sát xoang bụng:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được xếp vào loại khẩn cấp là vì lý do nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp, điều trị bằng kháng sinh có thể cho đáp ứng tốt:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Nguyên tắc phẫu thuật cắt ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz