Values III #1

10  I  By Jeofrey
Please take the quiz to rate it.

Values Iii #1
Modelong Manggagawa: Ako ba ito?

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ay isang uri ng katangian ng modelong manggagawa na tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain.
1.
2.
3.
4.
2.  Sino ang isang coach na nanalo ng sampung kampeonato sa NCAA na nagsabi na "Ang sipag o kasipagan ay pundasyon ng tagumpay"?
1.
2.
3.
4.
3.  Ito ay ang isa sa ma katangian ng modelong manggagawa na tumutukoy sa positibong pakiramdam, sa pagkagusto, sa paglalagay ng puso at gawain.
1.
2.
3.
4.
4.  Sino ang nagsabi na ang taong masigasig ay may kasiyahan sa kanilang ginagawa, may siglang nararamdaman sa kanilng trabaho at ito kanilang naipapakita sa kanilang mga kasama?
1.
2.
3.
4.
5.  Ito ay isa sa mga katangian ng isang modelong manggagawa na ipinakikita sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang paraan o sistema ng paggamit ng isang bagay.
1.
2.
3.
4.
6.  Sino ang nagsabi na, mahalaga ang sipag subalit kung wala ang pagkamasinop ay balewala ang produkto ng kaspagan?
1.
2.
3.
4.
7.  Sa paaralan ang mga manggagawa ay ang mga mag-aaral, ang guro at punong guro ay ang iyong mga manedyer, bilang manggagawa, Paano mo maipapakita ang iyong pagiging mabuting manggagawa ?
1.
2.
3.
4.
8.  Isa sa mga katangian ng isang modelong manggagawa ay ang kasipagan, paano maipapakita sa iyong mga guro ang iyong kasipagan bilang isang mag-aaral?
1.
2.
3.
4.
9.  Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagkamasigasig sa pag-aaral upang maging modelong mag-aaral hindi lang sa paaralan kung hindi pati na rin sa iyong sariling pamilya?
1.
2.
3.
4.
10.  Ano sa palagay mo ang kaugnayan ng pag-aaral sa pagiging manggagawa pagdating araw?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.