Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
2.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
3.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
4.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
5.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
6.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
7.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
8.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
9.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
11.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
12.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
13.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
16.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
17.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
18.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
19.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
20.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
21.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
22.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
23.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
26.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
27.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
28.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
31.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
32.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
33.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
35.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
36.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
37.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
38.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
39.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
40.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
41.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
42.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
43.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
44.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
45.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz