Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Please take the quiz to rate it.

Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
2.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
3.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
4.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
5.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
6.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
7.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
8.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
9.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
10.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
11.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
12.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
13.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
14.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
15.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
16.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
17.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
19.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
20.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
21.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
23.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
25.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
26.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
27.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
28.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
29.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
30.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
31.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
32.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
33.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
35.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
36.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
37.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
38.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
40.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
41.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
42.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
44.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
45.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.