We have sent an email with your new password.


Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
  • Share This on Twitter
  • +
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
2.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
3.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
4.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
5.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
6.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
7.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
8.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
9.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
10.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
11.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
12.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
13.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
14.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
15.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
16.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
17.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
18.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
19.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
20.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
21.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
23.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
26.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
27.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
28.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
29.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
30.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
31.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
32.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
33.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
34.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
35.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
36.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
37.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
38.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
39.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
40.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
41.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
42.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
43.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
44.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
45.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz