Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
2.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
3.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
4.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
5.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
6.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
7.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
8.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
9.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
11.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
12.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
15.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
16.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
17.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
18.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
19.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
20.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
21.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
23.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
24.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
26.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
27.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
28.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
31.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
32.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
33.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
35.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
36.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
37.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
38.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
39.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
40.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
41.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
42.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
43.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
44.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
45.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.