Vallás

45 krds  I  By Balogferenc
Please take the quiz to rate it.

Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
2.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
3.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
4.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
5.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
6.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
7.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
8.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
9.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
10.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
11.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
12.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
15.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
16.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
17.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
18.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
19.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
20.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
21.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
22.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
23.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
25.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
26.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
27.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
28.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
31.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
32.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
33.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
35.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
36.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
37.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
38.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
39.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
40.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
41.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
42.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
43.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
44.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
45.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.