Vallás

45 Questions  I  By Balogferenc on August 17, 2010
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
A.
B.
C.
D.
2.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
A.
B.
C.
D.
3.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
A.
B.
C.
D.
4.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
A.
B.
C.
D.
5.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
A.
B.
C.
D.
6.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
A.
B.
C.
D.
7.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
A.
B.
C.
D.
8.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
A.
B.
C.
D.
9.  Melyik az iszlám színe?
A.
B.
C.
D.
10.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
A.
B.
C.
D.
11.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
A.
B.
C.
D.
12.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
A.
B.
C.
D.
13.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
A.
B.
C.
D.
14.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
A.
B.
C.
D.
15.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
A.
B.
C.
D.
16.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
A.
B.
C.
D.
17.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
A.
B.
C.
D.
18.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
A.
B.
C.
D.
19.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
A.
B.
C.
D.
20.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
A.
B.
C.
D.
21.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
A.
B.
C.
D.
22.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
A.
B.
C.
D.
23.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
A.
B.
C.
D.
24.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
A.
B.
C.
D.
25.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
A.
B.
C.
D.
26.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
A.
B.
C.
D.
27.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
A.
B.
C.
D.
28.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
A.
B.
C.
D.
29.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
A.
B.
C.
D.
30.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
A.
B.
C.
D.
31.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
A.
B.
C.
D.
32.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
A.
B.
C.
D.
33.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
A.
B.
C.
D.
34.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
A.
B.
C.
D.
35.  Hol történt a "pálfordulás"?
A.
B.
C.
D.
36.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
A.
B.
C.
D.
37.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
A.
B.
C.
D.
38.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
A.
B.
C.
D.
39.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
A.
B.
C.
D.
40.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
A.
B.
C.
D.
41.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
A.
B.
C.
D.
42.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
A.
B.
C.
D.
43.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
A.
B.
C.
D.
44.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
A.
B.
C.
D.
45.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade