We have sent an email with your new password.

Close this window

Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
2.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
3.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
4.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
5.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
6.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
7.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
8.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
9.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
10.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
11.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
12.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
14.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
16.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
17.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
18.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
19.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
20.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
21.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
23.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
24.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
26.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
27.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
28.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
30.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
31.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
32.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
33.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
35.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
36.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
37.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
38.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
40.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
41.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
42.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
43.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
44.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
45.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz