Vallás

45 krds  I  By Balogferenc
Please take the quiz to rate it.

Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
2.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
3.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
4.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
5.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
6.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
7.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
8.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
9.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
10.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
11.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
12.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
13.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
14.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
16.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
17.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
18.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
19.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
20.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
21.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
23.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
25.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
26.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
27.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
28.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
30.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
31.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
32.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
33.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
35.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
36.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
37.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
38.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
40.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
41.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
42.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
44.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
45.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.