Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
2.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
3.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
4.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
5.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
6.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
7.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
8.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
9.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
11.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
12.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
15.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
16.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
17.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
19.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
20.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
21.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
22.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
23.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
24.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
26.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
27.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
28.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
31.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
32.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
33.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
34.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
35.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
36.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
37.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
38.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
40.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
41.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
42.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
44.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
45.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz