Vallás

45 Questions  I  By Balogferenc on August 17, 2010
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
A.
B.
C.
D.
2.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
A.
B.
C.
D.
3.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
A.
B.
C.
D.
4.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
A.
B.
C.
D.
5.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
A.
B.
C.
D.
6.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
A.
B.
C.
D.
7.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
A.
B.
C.
D.
8.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
A.
B.
C.
D.
9.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
A.
B.
C.
D.
10.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
A.
B.
C.
D.
11.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
A.
B.
C.
D.
12.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
A.
B.
C.
D.
13.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
A.
B.
C.
D.
14.  Hol történt a "pálfordulás"?
A.
B.
C.
D.
15.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
A.
B.
C.
D.
16.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
A.
B.
C.
D.
17.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
A.
B.
C.
D.
18.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
A.
B.
C.
D.
19.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
A.
B.
C.
D.
20.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
A.
B.
C.
D.
21.  Melyik az iszlám színe?
A.
B.
C.
D.
22.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
A.
B.
C.
D.
23.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
A.
B.
C.
D.
24.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
A.
B.
C.
D.
25.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
A.
B.
C.
D.
26.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
A.
B.
C.
D.
27.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
A.
B.
C.
D.
28.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
A.
B.
C.
D.
29.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
A.
B.
C.
D.
30.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
A.
B.
C.
D.
31.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
A.
B.
C.
D.
32.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
A.
B.
C.
D.
33.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
A.
B.
C.
D.
34.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
A.
B.
C.
D.
35.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
A.
B.
C.
D.
36.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
A.
B.
C.
D.
37.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
A.
B.
C.
D.
38.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
A.
B.
C.
D.
39.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
A.
B.
C.
D.
40.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
A.
B.
C.
D.
41.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
A.
B.
C.
D.
42.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
A.
B.
C.
D.
43.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
A.
B.
C.
D.
44.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
A.
B.
C.
D.
45.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade