Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Please take the quiz to rate it.

Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
2.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
3.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
4.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
5.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
6.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
7.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
8.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
9.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
11.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
12.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
13.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
14.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
15.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
16.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
17.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
19.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
20.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
21.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
22.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
23.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
24.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
26.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
27.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
28.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
30.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
31.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
32.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
33.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
34.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
35.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
36.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
37.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
38.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
39.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
40.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
41.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
42.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
43.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
44.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
45.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.