We have sent an email with your new password.


Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
  • Share This on Twitter
  • +
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
2.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
3.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
4.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
5.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
6.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
7.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
8.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
9.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
11.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
12.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
13.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
15.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
16.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
17.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
19.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
20.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
21.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
23.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
26.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
27.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
28.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
29.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
30.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
31.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
32.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
33.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
34.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
35.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
36.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
37.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
38.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
39.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
40.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
41.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
42.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
43.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
44.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
45.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz