We have sent an email with your new password.


Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
2.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
3.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
4.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
5.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
6.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
7.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
8.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
9.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
10.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
11.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
12.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
14.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
16.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
17.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
19.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
20.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
21.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
22.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
23.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
25.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
26.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
27.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
28.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
29.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
30.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
31.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
32.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
33.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
34.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
35.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
36.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
37.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
38.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
40.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
41.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
42.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
43.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
44.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
45.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz