Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
2.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
3.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
4.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
5.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
6.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
7.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
8.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
9.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
10.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
11.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
12.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
13.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
14.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
16.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
17.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
18.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
19.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
20.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
21.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
23.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
25.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
26.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
27.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
28.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
31.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
32.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
33.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
35.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
36.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
37.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
38.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
39.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
40.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
41.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
42.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
44.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
45.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz