We have sent an email with your new password.


Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
  • Share This on Twitter
  • +
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
2.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
3.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
4.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
5.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
6.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
7.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
8.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
9.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
11.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
12.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
13.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
15.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
16.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
17.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
19.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
20.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
21.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
22.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
23.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
25.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
26.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
27.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
28.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
29.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
31.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
32.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
33.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
35.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
36.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
37.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
38.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
40.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
41.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
42.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
44.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
45.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz