Vallás

45 krds  I  By Balogferenc
Please take the quiz to rate it.

Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
2.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
3.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
4.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
5.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
6.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
7.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
8.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
9.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
11.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
12.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
16.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
17.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
18.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
19.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
20.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
21.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
23.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
25.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
26.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
27.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
28.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
29.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
30.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
31.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
32.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
33.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
34.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
35.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
36.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
37.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
38.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
39.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
40.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
41.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
42.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
44.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
45.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.