Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
2.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
3.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
4.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
5.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
6.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
7.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
8.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
9.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
11.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
12.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
13.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
15.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
16.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
17.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
18.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
19.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
20.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
21.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
22.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
23.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
24.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
25.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
26.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
27.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
28.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
30.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
31.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
32.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
33.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
35.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
36.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
37.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
38.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
40.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
41.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
42.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
43.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
44.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
45.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz