We have sent an email with your new password.

Close this window

Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Vallás
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
2.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
3.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
4.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
5.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
6.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
7.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
8.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
9.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
10.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
11.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
12.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
13.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
16.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
17.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
18.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
19.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
20.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
21.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
22.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
23.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
24.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
25.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
26.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
27.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
28.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
29.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
30.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
31.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
32.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
33.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
34.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
35.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
36.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
37.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
38.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
39.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
40.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
41.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
42.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
43.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
44.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
45.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz