Vallás

45 Krdsek  I  By Balogferenc
Nem muszáj vallásos légy ahhoz, hogy válaszolni tudj a vallással kapcsolatos kérdésekre.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Melyik evangélista szimbóluma a bika?
1.
2.
3.
4.
2.  Melyik evangélista szimbóluma a sas?
1.
2.
3.
4.
3.  Melyik bibliai nőalak vágta le Holofernész, asszír hadvezér fejét?
1.
2.
3.
4.
4.  Hány évet élt Matuzsálem a legenda szerint?
1.
2.
3.
4.
5.  Melyik tárggyal a kezében szokták ábrázolni Szent Pétert a vallásos témájú képeken?
1.
2.
3.
4.
6.  Melyik az uralkodó vallás a Fülöp-szigeteken?
1.
2.
3.
4.
7.  Melyik szerzetesrend jelszava: "Imádkozzál és dolgozzál!"?
1.
2.
3.
4.
8.  Melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosítunk?
1.
2.
3.
4.
9.  Hány felesége lehet egy hithű muzulmánnak?
1.
2.
3.
4.
10.  Mózes melyik könyvének latin elnevezése az Exodus?
1.
2.
3.
4.
11.  Hány oldalas a Tao-tö-king, a taoizmus szent könyve?
1.
2.
3.
4.
12.  A Biblia szerint kit jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki Izrael népét az egyiptomi fogságból?
1.
2.
3.
4.
13.  Ki nem volt Noé fia a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
14.  Ki nem nagy-próféta az alábbiak közül?
1.
2.
3.
4.
15.  Melyik az iszlám színe?
1.
2.
3.
4.
16.  Hol történt a "pálfordulás"?
1.
2.
3.
4.
17.  Melyik próféta kente fel Sault Izrael első királyává a Biblia szerint?
1.
2.
3.
4.
18.  Melyik szerzetesrend jelszava volt: ad maiorem Dei gloriam?
1.
2.
3.
4.
19.  Hogy nevezik a buddhista szerzetesrendet?
1.
2.
3.
4.
20.  Melyik ószövetségi személyhez köti a hagyomány az 'Énekek éneke' című költői iratot?
1.
2.
3.
4.
21.  Mi a szimbóluma Márk evangélistának?
1.
2.
3.
4.
22.  Ki az utazók, a vándorok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
23.  Ki írta a 'Naphimnusz' című költeményt?
1.
2.
3.
4.
24.  Hogy hívták Ábrahám és Sára idős korukban született gyermekét?
1.
2.
3.
4.
25.  Melyik városban végezték ki Pál apostolt a hagyomány szerint?
1.
2.
3.
4.
26.  A Biblia milyen nyelvű fordítását nevezik Vulgatának?
1.
2.
3.
4.
27.  Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
1.
2.
3.
4.
28.  Hány csapással sújtotta az Úr Egyiptomot?
1.
2.
3.
4.
29.  Ki a rabok, a hajósok és a hidak védőszentje?
1.
2.
3.
4.
30.  Ki a vadászok és optikusok védőszentje?
1.
2.
3.
4.
31.  Ki volt a jezsuita rend megalapítója?
1.
2.
3.
4.
32.  Ki volt az az Árpád-házi szent asszony, akinek kötényében a kenyér rózsává változott?
1.
2.
3.
4.
33.  Kinek volt lázadó fia Absalom a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
34.  Ki alapította 1875-ben a Teozófiai Társaságot?
1.
2.
3.
4.
35.  Ki volt Keresztelő János apja a Bibliában?
1.
2.
3.
4.
36.  Ki volt Jakab testvére az Újszövetség szerint?
1.
2.
3.
4.
37.  Az irodalmi feldolgozások szerint kivel került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király?
1.
2.
3.
4.
38.  Hány pápa uralkodott 1978-ban?
1.
2.
3.
4.
39.  Melyik az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend?
1.
2.
3.
4.
40.  A római katolikus egyház tanítása szerint melyik nem tartozik a hét főbűn közé?
1.
2.
3.
4.
41.  Hogy nevezik a római katolikus egyház legfelső bíróságát?
1.
2.
3.
4.
42.  Hány napon át tart a zsidó vallás hanuka ünnepe?
1.
2.
3.
4.
43.  A Biblia könyvei közül melyik az Apokalipszis?
1.
2.
3.
4.
44.  Ki a költők és orgonaépítők védőszentje?
1.
2.
3.
4.
45.  A Biblia szerint hova került József, miután testvérei eladták?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz