We have sent an email with your new password.

Close this window

Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư phổi - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Triệu chứng của liệt thần kinh hoành một bên:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Một BN được xét nghiệm đàm và kết quả cho thấy có sự hiện diện của tế bào ác tính. Khả năng BN này bị ung thư phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Triệu chứng đặc hiệu cho khối u ác tính ở trung tâm phổi của phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Vai trò của nội soi lồng ngực trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Phương pháp nào sau đây KHÔNG được chọn lựa để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học qua nội soi phế quản:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz