We have sent an email with your new password.


Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng Horner:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Tổn thương lành tính nào sau đây của phổi cũng có tính chất tăng quang trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Trên thế giới, ung thư phổi là bệnh lý ác tính phổ biến:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phần lớn u (tổn thương) có nguồn gốc từ viêm nhiễm của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Tính chất điển hình nhất của ung thư phổi trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz