We have sent an email with your new password.

Close this window

Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư phổi - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào tuyến:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phần lớn u (tổn thương) có nguồn gốc từ viêm nhiễm của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Triệu chứng đặc hiệu cho khối u ác tính ở trung tâm phổi của phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Khi một tổn thương đơn độc của phổi được phát hiện tình cờ trên X-quang, phần lớn tổn thương này là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz