We have sent an email with your new password.


Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Triệu chứng đặc hiệu cho khối u ác tính ở trung tâm phổi của phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng Horner:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Phương tiện chẩn đoán bắt buộc đối với ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz