Ung Thư Phổi - Bệnh Học

10 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on October 2, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Khi một khối u phổi tăng quang trên CT trên 20 UI, khả năng ác tính của khối u đó là:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Đặc điểm của ung thư phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Triệu chứng đặc hiệu cho khối u ác tính ở trung tâm phổi của phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Phương tiện chẩn đoán bắt buộc đối với ung thư phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Phương pháp nào sau đây KHÔNG được chọn lựa để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học qua nội soi phế quản:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Tổn thương lành tính nào sau đây của phổi cũng có tính chất tăng quang trên CT:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Trên thế giới, ung thư phổi là bệnh lý ác tính phổ biến:
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz