Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư phổi - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phần lớn u (tổn thương) có nguồn gốc từ viêm nhiễm của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Trên thế giới, ung thư phổi là bệnh lý ác tính phổ biến:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz