Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây có thể được chỉ định nếu khối u ở ngoại biên:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Phương tiện chẩn đoán bắt buộc đối với ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Khi một tổn thương đơn độc của phổi được phát hiện tình cờ trên X-quang, phần lớn tổn thương này là:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Triệu chứng của liệt thần kinh hoành một bên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Vai trò của nội soi lồng ngực trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Một BN được xét nghiệm đàm và kết quả cho thấy có sự hiện diện của tế bào ác tính. Khả năng BN này bị ung thư phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz