Ung thư phổi - Bệnh học

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tổn thương lành tính nào sau đây của phổi cũng có tính chất tăng quang trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Chọn câu SAI: triệu chứng của khối u Pancoast:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Khi một khối u phổi tăng quang trên CT trên 20 UI, khả năng ác tính của khối u đó là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Tính chất điển hình nhất của ung thư phổi trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.