Ung thư phổi - Bệnh học

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trên thế giới, ung thư phổi là bệnh lý ác tính phổ biến:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào tuyến:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Khi một tổn thương đơn độc của phổi được phát hiện tình cờ trên X-quang, phần lớn tổn thương này là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.