Ung thư phổi - Bệnh học

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng tĩnh mạch chủ trên:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Tính chất điển hình nhất của ung thư phổi trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng Horner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Chọn câu SAI: triệu chứng của khối u Pancoast:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Một BN được xét nghiệm đàm và kết quả cho thấy có sự hiện diện của tế bào ác tính. Khả năng BN này bị ung thư phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Khi một khối u phổi tăng quang trên CT trên 20 UI, khả năng ác tính của khối u đó là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.