Ung thư phổi - Bệnh học

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Phần lớn u (tổn thương) có nguồn gốc từ viêm nhiễm của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Khi một khối u phổi tăng quang trên CT trên 20 UI, khả năng ác tính của khối u đó là:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây có thể được chỉ định nếu khối u ở ngoại biên:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng Horner:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.