We have sent an email with your new password.


Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Một BN được xét nghiệm đàm và kết quả cho thấy có sự hiện diện của tế bào ác tính. Khả năng BN này bị ung thư phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Khi một khối u phổi tăng quang trên CT trên 20 UI, khả năng ác tính của khối u đó là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Phương pháp nào sau đây KHÔNG được chọn lựa để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học qua nội soi phế quản:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Phương tiện chẩn đoán bắt buộc đối với ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây có thể được chỉ định nếu khối u ở ngoại biên:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Chọn câu SAI: triệu chứng của khối u Pancoast:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz