We have sent an email with your new password.


Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư phổi - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Chọn câu SAI: triệu chứng của khối u Pancoast:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng Horner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Phương pháp nào sau đây KHÔNG được chọn lựa để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học qua nội soi phế quản:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Triệu chứng của liệt thần kinh hoành một bên:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz