Ung thư phổi - Bệnh học

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Khi một tổn thương đơn độc của phổi được phát hiện tình cờ trên X-quang, phần lớn tổn thương này là:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng Horner:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Khi một khối u phổi tăng quang trên CT trên 20 UI, khả năng ác tính của khối u đó là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Nữ giới:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Chọn câu SAI: triệu chứng của khối u Pancoast:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.