Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Phần lớn u (tổn thương) có nguồn gốc từ viêm nhiễm của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nguyên nhân đứng đầu của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Tổn thương lành tính nào sau đây của phổi cũng có tính chất tăng quang trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Đặc điểm của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phương tiện chẩn đoán bắt buộc đối với ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây có thể được chỉ định nếu khối u ở ngoại biên:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.