We have sent an email with your new password.


Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư phổi - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Tính chất điển hình nhất của ung thư phổi trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Vai trò của nội soi trung thất trong chẩn đoán ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Triệu chứng đặc hiệu cho khối u ác tính ở trung tâm phổi của phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Tổn thương lành tính nào sau đây của phổi cũng có tính chất tăng quang trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Hội chứng cận ung thư nào sau đây phổ biến nhất trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định nếu khối u ở trung tâm:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Một BN đã được chẩn đoán xác định ung thư phổi. Nếu BN này được xét nghiệm đàm, khả năng tìm thấy tế bào ác tính trong mẫu đàm của BN này là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz