Ung Thư Phổi - Bệnh Học

10 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on October 2, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tính chất điển hình nhất của ung thư phổi trên CT:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Một BN được xét nghiệm đàm và kết quả cho thấy có sự hiện diện của tế bào ác tính. Khả năng BN này bị ung thư phổi là:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Phương tiện chẩn đoán bắt buộc đối với ung thư phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Đặc điểm của ung thư phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào nhỏ:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Vai trò của nội soi lồng ngực trong chẩn đoán ung thư phổi:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Phần lớn u (tổn thương) có nguồn gốc từ viêm nhiễm của phổi là:
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz