We have sent an email with your new password.


Ung thư phổi - Bệnh học

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Ung Thư Phổi - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Loại ung thư phổi nào sau đây phổ biến nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Tổn thương lành tính nào sau đây của phổi cũng có tính chất tăng quang trên CT:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Phương tiện chẩn đoán được chỉ định trước tiên khi nghi ngờ có tổn thương phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Chọn câu SAI: ung thư phổi loại tế bào tuyến:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Chọn câu SAI: triệu chứng của khối u Pancoast:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Trên thế giới, ung thư phổi là bệnh lý ác tính phổ biến:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Để chẩn đoán xác định ung thư phổi về mặt tế bào học, phương tiện nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Chọn câu SAI: triệu chứng của hội chứng tĩnh mạch chủ trên:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Phần lớn u lành tính của phổi là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz