Ung thư gan-Bệnh học

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư gan-Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nếu khối u của ung thư tế bào gan nhỏ hơn 2 cm, khả năng chẩn đoán của CT là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Trên thực tế lâm sàng, để phân biệt fibrolamella HCC và cholangiocarcinoma cần dựa vào:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Liên quan đến ung thư gan nguyên phát, câu nào sau đây đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan và nồng độ AFP tăng cao (>400 ng/mL), khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Khối u lành tính của gan nào sau đây có nguy cơ vỡ cao nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  BN bị viêm gan do HCV có nguy cơ bị ung thư tế bào gan cao hơn BN bị viêm gan do HBV vì:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  CT khó phân biệt được HCC và:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Phương tiện chẩn đoán hình ảnh có giá trị chẩn đoán cao nhất đối với ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Đặc điểm của adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma):
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Tiên lượng loại ung thư gan nguyên phát nào sau đây được xem là tốt nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz