We have sent an email with your new password.

Close this window

Ung thư gan-Bệnh học

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư gan-Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Khối u lành tính của gan nào sau đây có nguy cơ vỡ cao nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan và nồng độ AFP tăng cao (>400 ng/mL), khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  CT khó phân biệt được HCC và:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Nguy cơ đáng ngại nhất khi sinh thiết khối u qua da trong chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  CT chẩn đoán xác định HCC tốt nhất trong thì nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để tầm soát ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Tỉ lệ tăng AFP trên BN ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất của BN ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Mục đích của chọc hút dịch báng trước khi tiến hành sinh thiết khối u qua da trong chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Yếu tố nguyên nhân phổ biến nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz