Ung thư gan-Bệnh học

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Phương tiện chẩn đoán hình ảnh có giá trị chẩn đoán cao nhất đối với ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Hình ảnh điển hình của HCC trên CT là khối u:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất của BN ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Triệu chứng thực thể thường gặp nhất của BN ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Trên thực tế lâm sàng, để phân biệt fibrolamella HCC và cholangiocarcinoma cần dựa vào:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để tầm soát ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan, khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Bệnh cảnh lâm sàng nào sau đây ở BN xơ gan có thể gợi ý chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Khả năng chẩn đoán ung thư gan trên siêu âm:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  So với ung thư đường mật (cholangiocarcinoma), Fibrolamella HCC có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz