Ung thư gan-Bệnh học

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh on October 13, 2010

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan và nồng độ AFP tăng cao (>400 ng/mL), khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Khối u tân sinh phổ biến nhất của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để tầm soát ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Tỉ lệ tăng AFP trên BN ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Hình ảnh điển hình của HCC trên CT là khối u:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  So với ung thư tế bào gan (HCC), Fibrolamella HCC có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  CT chẩn đoán xác định HCC tốt nhất trong thì nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  CT khó phân biệt được HCC và:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan, khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Nếu khối u của ung thư tế bào gan nhỏ hơn 2 cm, khả năng chẩn đoán của CT là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz