Ung thư gan-Bệnh học

11 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Gan-bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Khối u tân sinh phổ biến nhất của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Sau hemangioma, khối u tân sinh phổ biến thứ nhì của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Đặc điểm của adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma):
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Khối u ác tính phổ biến nhất của gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Ung thư gan nguyên phát có đặc điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Liên quan đến ung thư gan nguyên phát, câu nào sau đây đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Tỉ lệ BN bị ung thư tế bào gan có xơ gan:
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Yếu tố nguyên nhân phổ biến nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
BN bị viêm gan do HCV có nguy cơ bị ung thư tế bào gan cao hơn BN bị viêm gan do HBV vì:
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
So với ung thư tế bào gan (HCC), Fibrolamella HCC có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.