We have sent an email with your new password.

Close this window

Ung thư gan-Bệnh học

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư gan-Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Bệnh cảnh lâm sàng nào sau đây ở BN xơ gan có thể gợi ý chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Trên thực tế lâm sàng, để phân biệt fibrolamella HCC và cholangiocarcinoma cần dựa vào:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Bệnh cảnh lâm sàng nào sau đây ở BN xơ gan KHÔNG gợi ý chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Sau hemangioma, khối u tân sinh phổ biến thứ nhì của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để tầm soát ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Khi lâm sàng nghi ngờ ung thư gan, phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng được chỉ định trước tiên là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  CT chẩn đoán xác định HCC tốt nhất trong thì nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Chỉ định sinh thiết khối u qua da trong chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan, khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Khối u lành tính của gan nào sau đây có nguy cơ vỡ cao nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz