Ung thư gan-Bệnh học

11 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Gan-bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Khi BN có báng bụng, trước khi tiến hành sinh thiết khối u qua da trong chẩn đoán ung thư gan cần:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Trên thực tế lâm sàng, để phân biệt fibrolamella HCC và cholangiocarcinoma cần dựa vào:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Khối u ác tính phổ biến nhất của gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Đặc điểm phân biệt duy nhất giữa HCC và hepatocellula adenoma trên CT là:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Đặc điểm của adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma):
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
CT khó phân biệt được HCC và:
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan và nồng độ AFP tăng cao (>400 ng/mL), khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Khối u ác tính của gan nào sau đây có nguy cơ vỡ cao nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
Triệu chứng thực thể thường gặp nhất của BN ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.