We have sent an email with your new password.


Ung thư gan-Bệnh học

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Ung Thư Gan-Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Tỉ lệ BN bị ung thư tế bào gan có xơ gan:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Tiên lượng loại ung thư gan nguyên phát nào sau đây được xem là tốt nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Sau hemangioma, khối u tân sinh phổ biến thứ nhì của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Tỉ lệ tăng AFP trên BN ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
So với ung thư tế bào gan (HCC), Fibrolamella HCC có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Bệnh cảnh lâm sàng nào sau đây ở BN xơ gan có thể gợi ý chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Hình ảnh điển hình của HCC trên CT là khối u:
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Khi khối u gan có kích thước trên 2 cm trên BN có xơ gan và nồng độ AFP tăng cao (>400 ng/mL), khả năng ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Khối u tân sinh phổ biến nhất của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
Yếu tố nguyên nhân phổ biến nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz