Ung thư gan-Bệnh học

11 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Gan-Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Nếu khối u của ung thư tế bào gan nhỏ hơn 2 cm, khả năng chẩn đoán của CT là:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Khối u ác tính phổ biến nhất của gan:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Sau hemangioma, khối u tân sinh phổ biến thứ nhì của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Chỉ định sinh thiết khối u qua da trong chẩn đoán ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Đặc điểm phân biệt duy nhất giữa HCC và hepatocellula adenoma trên CT là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Trong quá trình chẩn đoán ung thư gan, sinh thiết khối u qua da là bước chẩn đoán cận lâm sàng:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Khối u ác tính của gan nào sau đây có nguy cơ vỡ cao nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để tầm soát ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Đặc điểm của adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma):
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
So với ung thư tế bào gan (HCC), Fibrolamella HCC có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.