Ung thư gan-Bệnh học

11 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Gan-Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Ung thư gan nguyên phát có đặc điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất của BN ung thư gan:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Khối u tân sinh phổ biến nhất của gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
CT chẩn đoán xác định HCC tốt nhất trong thì nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Phương tiện chẩn đoán hình ảnh có giá trị chẩn đoán cao nhất đối với ung thư tế bào gan là:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
CT khó phân biệt được HCC và:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Tỉ lệ BN bị ung thư tế bào gan có xơ gan:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Yếu tố nguyên nhân phổ biến nhất của ung thư tế bào gan:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
CT khó phân biệt được HCC và:
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
Ở BN có khối u gan, sinh thiết khối u qua da HIẾM khi được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.