Ung Thư Gan-bệnh Học

11 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on October 13, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Bệnh cảnh lâm sàng nào sau đây ở BN xơ gan KHÔNG gợi ý chẩn đoán ung thư gan:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Hình ảnh điển hình của HCC trên CT là khối u:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  CT khó phân biệt được HCC và:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Nếu khối u của ung thư tế bào gan nhỏ hơn 2 cm, khả năng chẩn đoán của MRI là:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Sau hemangioma, khối u tân sinh phổ biến thứ nhì của gan là:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Chỉ định sinh thiết khối u qua da trong chẩn đoán ung thư gan:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Bệnh cảnh lâm sàng nào sau đây ở BN xơ gan có thể gợi ý chẩn đoán ung thư gan:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Khối u lành tính của gan nào sau đây có nguy cơ vỡ cao nhất:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Phương tiện chẩn đoán hình ảnh có giá trị chẩn đoán cao nhất đối với ung thư tế bào gan là:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Đặc điểm phân biệt duy nhất giữa HCC và hepatocellula adenoma trên CT là:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Đặc điểm của adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma):
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz