Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

10 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on September 28, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Phương tiện nào sau đây được chọn lựa trước tiên để tầm soát ung thư dạ dày:  
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy lá thành và lá tạng phúc mạc có lấm tấm những hạt trắng kích thước 1-2 mm. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Trong điều trị BN bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, cắt dạ dày thuyên giảm có đặc điểm nào sau đây:  
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Trong phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư tuyến dạ dày, giới hạn của bờ cắt phải cách giới hạn khối u tối thiểu 5-6 cm là nhằm mục đích nào sau đây:  
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Các phác đồ hoá trị bổ túc sau ung thư tuyến dạ dày hiện nay chủ yếu dựa trên:  
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Đối tượng nào sau đây cần được tầm soát ung thư dạ dày:  
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, hạch ở lưu vực của dạ dày được phân làm bao nhiêu nhóm:  
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ về việc cắt lách trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến dạ dày:  
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz