We have sent an email with your new password.


Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Khi một BN bị ung thư tuyến dạ dày tái phát, thái độ điều trị được chọn lựa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, so với nạo hạch có giới hạn, nạo hạch mở rộng:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Sau phẫu thuật được cho là “triệt căn”, phần lớn BN bị ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát sau:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
So với cắt dạ dày kèm nạo hạch giới hạn, cắt dạ dày kèm nạo hạch mở rộng sẽ làm tăng tỉ lệ biến chứng hậu phẫu nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz