Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong điều trị BN bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, cắt dạ dày thuyên giảm có đặc điểm nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Sau phẫu thuật triệt căn, tỉ lệ sống 5 năm của BN ung thư tuyến dạ dày giai đoạn II là khoảng:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Trong điều trị BN bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, cắt dạ dày thuyên giảm có đặc điểm nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của AJCC dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch cạnh dạ dày là nhóm số:  
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Khi chuẩn bị phẫu thuật BN ung thư dạ dày, khâu nào sau đây được bỏ qua:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz