Ung thư dạ dày - điều trị

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy khối u ở vùng hang vị, kích thước 7x7 cm, cứng, thành dạ dày ở vị trí khối u nhạt màu hơn so với vùng chung quanh và lá thanh mạc mất độ bóng bình thường. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy lá thành và lá tạng phúc mạc có lấm tấm những hạt trắng kích thước 1-2 mm. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, hạch ở lưu vực của dạ dày được phân làm bao nhiêu nhóm:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch cạnh dạ dày là nhóm số:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Một BN bị ung thư tuyến dạ dày ở 1/3 trên dạ dày. Khi phẫu thuật, phẫu thuật viên nhận thấy có nhiều hạch cứng ở trên và dưới môn vị. Theo đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, ung thư dạ dày của BN này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của AJCC dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.