We have sent an email with your new password.


Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của AJCC dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
So với cắt dạ dày kèm nạo hạch giới hạn, cắt dạ dày kèm nạo hạch mở rộng sẽ làm tăng tỉ lệ biến chứng hậu phẫu nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Khi chuẩn bị phẫu thuật BN ung thư dạ dày, khâu nào sau đây được bỏ qua:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Trong điều trị BN bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, cắt dạ dày thuyên giảm có đặc điểm nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy khối u ở vùng hang vị, kích thước 7x7 cm, cứng, thành dạ dày ở vị trí khối u nhạt màu hơn so với vùng chung quanh và lá thanh mạc mất độ bóng bình thường. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Đối tượng nào sau đây cần được tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz