We have sent an email with your new password.


Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, so với nạo hạch có giới hạn, nạo hạch mở rộng:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Phương tiện nào sau đây được chọn lựa trước tiên để tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ về việc cắt lách trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
So với cắt dạ dày kèm nạo hạch giới hạn, cắt dạ dày kèm nạo hạch mở rộng sẽ làm tăng tỉ lệ biến chứng hậu phẫu nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch có giới hạn, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Trong điều trị BN bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, cắt dạ dày thuyên giảm có đặc điểm nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz