We have sent an email with your new password.

Close this window

Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư dạ dày - điều trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch mở rộng, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Khi chuẩn bị phẫu thuật BN ung thư dạ dày, khâu nào sau đây được bỏ qua:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ về việc cắt lách trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy lá thành và lá tạng phúc mạc có lấm tấm những hạt trắng kích thước 1-2 mm. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Đối tượng nào sau đây cần được tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz