We have sent an email with your new password.

Close this window

Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư dạ dày - điều trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư tuyến dạ dày, giới hạn của bờ cắt phải cách giới hạn khối u tối thiểu 5-6 cm là nhằm mục đích nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  So với cắt dạ dày kèm nạo hạch giới hạn, cắt dạ dày kèm nạo hạch mở rộng sẽ làm tăng tỉ lệ biến chứng hậu phẫu nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch mở rộng, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Một BN bị ung thư tuyến dạ dày ở 1/3 trên dạ dày. Khi phẫu thuật, phẫu thuật viên nhận thấy có nhiều hạch cứng ở trên và dưới môn vị. Theo đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, ung thư dạ dày của BN này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz