We have sent an email with your new password.


Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư dạ dày - điều trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch có giới hạn, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch cạnh dạ dày là nhóm số:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
So với cắt dạ dày kèm nạo hạch giới hạn, cắt dạ dày kèm nạo hạch mở rộng sẽ làm tăng tỉ lệ biến chứng hậu phẫu nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy khối u ở vùng hang vị, kích thước 7x7 cm, cứng, thành dạ dày ở vị trí khối u nhạt màu hơn so với vùng chung quanh và lá thanh mạc mất độ bóng bình thường. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Sau phẫu thuật triệt căn, tỉ lệ sống 5 năm của BN ung thư tuyến dạ dày giai đoạn II là khoảng:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Khi một BN bị ung thư tuyến dạ dày tái phát, thái độ điều trị được chọn lựa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz