Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong điều trị BN bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, cắt dạ dày thuyên giảm có đặc điểm nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Đối tượng nào sau đây cần được tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Phương tiện nào sau đây được chọn lựa trước tiên để tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Sau phẫu thuật được cho là “triệt căn”, phần lớn BN bị ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát sau:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch cạnh dạ dày là nhóm số:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy lá thành và lá tạng phúc mạc có lấm tấm những hạt trắng kích thước 1-2 mm. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch có giới hạn, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Các phác đồ hoá trị bổ túc sau ung thư tuyến dạ dày hiện nay chủ yếu dựa trên:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz