Ung thư dạ dày - điều trị

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Khi chuẩn bị phẫu thuật BN ung thư dạ dày, khâu nào sau đây được bỏ qua:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch mở rộng, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch có giới hạn, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Đối tượng nào sau đây cần được tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Khi một BN bị ung thư tuyến dạ dày tái phát, thái độ điều trị được chọn lựa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.