Ung thư dạ dày - điều trị

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Khi một BN bị ung thư tuyến dạ dày tái phát, thái độ điều trị được chọn lựa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, hạch ở lưu vực của dạ dày được phân làm bao nhiêu nhóm:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Trong phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư tuyến dạ dày, giới hạn của bờ cắt phải cách giới hạn khối u tối thiểu 5-6 cm là nhằm mục đích nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của AJCC dựa vào:  
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Sau phẫu thuật triệt căn, tỉ lệ sống 5 năm của BN ung thư tuyến dạ dày giai đoạn II là khoảng:  
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Các phác đồ hoá trị bổ túc sau ung thư tuyến dạ dày hiện nay chủ yếu dựa trên:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.