Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

10 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on September 28, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Sau phẫu thuật được cho là “triệt căn”, phần lớn BN bị ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát sau:  
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D1 là:  
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật dựa vào:  
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, nạo hạch có giới hạn, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Âu-Mỹ, tương đương với hình thức nạo hạch nào sau đây của các phẫu thuật viên Nhật:  
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Phương tiện nào sau đây được chọn lựa trước tiên để tầm soát ung thư dạ dày:  
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R3 là:  
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, nạo hạch D3 là:  
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz