We have sent an email with your new password.


Ung thư dạ dày - điều trị

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Ung thư dạ dày - điều trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sau phẫu thuật được cho là “triệt căn”, phần lớn BN bị ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát sau:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Khi bị tái phát, phần lớn ung thư tuyến dạ dày sẽ tái phát ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  So với cắt dạ dày kèm nạo hạch giới hạn, cắt dạ dày kèm nạo hạch mở rộng sẽ làm tăng tỉ lệ biến chứng hậu phẫu nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy lá thành và lá tạng phúc mạc có lấm tấm những hạt trắng kích thước 1-2 mm. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Theo bạn, cắt dạ dày triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Theo nghiên cứu hiện nay về vai trò của xạ trị và hoá trị trong điều trị ung thư tuyến dạ dày, tiên lượng sống còn của BN sẽ có cải thiện nếu:  
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Phương tiện nào sau đây được chọn lựa trước tiên để tầm soát ung thư dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Trong phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, theo quan điểm của các phẫu thuật viên Nhật, phẫu thuật triệt căn R3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Khi một BN bị ung thư tuyến dạ dày tái phát, thái độ điều trị được chọn lựa là:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz