Trắc nghiệm phần nguồn gốc Sự sống Sự phát sinh loài người

30 cu hi  I  By Vovandat1988
Please take the quiz to rate it.

Trắc Nghiệm Phần Nguồn Gốc Sự Sống Sự Phát Sinh Loài Người
Blog Sinh học - cung cấp kiến thức sinh học phổ thông và luyện thi sinh học http://www.zsinhhoc.blogspot.com/

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong đại Cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ 
1.
2.
3.
4.
2.  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở 
1.
2.
3.
4.
3.  Để xác định mối quan hệ họ hàng giữa người và các loài thuộc bộ Linh trưởng (bộ Khỉ), người ta nghiên cứu mức độ giống nhau về ADN của các loài này so với ADN của người. Kết quả thu được (tính theo tỉ lệ % giống nhau so với ADN của người) như sau: khỉ Rhesut: 91,1%; tinh tinh: 97,6%; khỉ Capuchin: 84,2%; vượn Gibbon: 94,7%; khỉ Vervet: 90,5%. Căn cứ vào kết quả này, có thể xác định mối quan hệ họ hàng xa dần giữa người và các loài thuộc bộ Linh trưởng nói trên theo trật tự đúng là: 
1.
2.
3.
4.
4.  Phát biểu nào sau đây là không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất? 
1.
2.
3.
4.
5.  Trình tự đúng về các gia đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất là:
1.
2.
3.
4.
6.  Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau đây là không đúng? 
1.
2.
3.
4.
7.  Trong tiến hoá tiền sinh học, những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở 
1.
2.
3.
4.
8.  Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở 
1.
2.
3.
4.
9.  Hiện nay có một số bằng chứng chứng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái Đất, phân tử được dùng làm vật chất di truyền (lưu giữ thông tin di truyền) đầu tiên là 
1.
2.
3.
4.
10.  Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất, mầm mống những cơ thể sống đầu tiên được hình thành ở 
1.
2.
3.
4.
11.  Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là: 
1.
2.
3.
4.
12.  Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN? 
1.
2.
3.
4.
13.  Trong nhóm vượn người ngày nay, loài có quan hệ gần gũi nhất với người là 
1.
2.
3.
4.
14.  Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng: 
1.
2.
3.
4.
15.  Trong quá trình phát sinh sự sống, bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm cho thế hệ sau là sự 
1.
2.
3.
4.
16.  Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở 
1.
2.
3.
4.
17.  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở 
1.
2.
3.
4.
18.  Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống, chất nào sau đây chưa có hoặc có rất ít trong khí quyển nguyên thuỷ của Quả Đất? 
1.
2.
3.
4.
19.  Khi nói về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau đây là không đúng? 
1.
2.
3.
4.
20.  Bằng chứng quan trọng có sức thuyết phục nhất cho thấy trong nhóm vượn người ngày nay, tinh tinh có quan hệ gần gũi nhất với người là 
1.
2.
3.
4.
21.  Năm 1953, S. Milơ (S. Miller) thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Kết quả thí nghiệm chứng minh: 
1.
2.
3.
4.
22.  Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là 
1.
2.
3.
4.
23.  Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cho đến nay, hoá thạch của sinh vật nhân thực cổ nhất tìm thấy thuộc đại 
1.
2.
3.
4.
24.  Đặc trưng cơ bản ở người mà không có ở các loài vượn người ngày nay là 
1.
2.
3.
4.
25.  Kết quả tiến hóa tiền sinh học tạo ra
1.
2.
3.
4.
26.  Trong quá trình phát sinh loài người, đặc điểm nào sau đây ở người chứng tỏ tiếng nói đã phát triển? 
1.
2.
3.
4.
27.  Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm: 
1.
2.
3.
4.
28.  Khi nói về hoá thạch, phát biểu nào sau đây không đúng? 
1.
2.
3.
4.
29.  trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu cơ được hình thành bằng
1.
2.
3.
4.
30.  Một số đặc điểm không được xem là bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người: 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.