We have sent an email with your new password.

Close this window

Testi kontrollues në lëndën: Gjuhë shqipe dhe letërsi

5 Pyetjet  I  By HasanZogaj
Gjimnazi "Abdyl Frashëri" Malishevë

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Të zezat tona" është poemth i :
1.
2.
3.
4.
2.  Cila është poema e Gavril Darës së Ri?
1.
2.
3.
4.
3.  Drama e parë në Letërsinë shqipe konsiderohet
1.
2.
3.
4.
4.  Cila është poema e Jeronim De Radës?
1.
2.
3.
4.
5.  Cila poemë konsiderohet  si shkrimi i parë i Jeronim De Radës
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz