Take Another Quiz

Testi kontrollues në lëndën: Gjuhë shqipe dhe letërsi

5 Pyetjet
Testi Kontrollues N Lndn: Gjuh Shqipe Dhe Letrsi

Gjimnazi "Abdyl Frashëri" Malishevë

Questions and Answers