TEST I MATEMATIKES KL.VII. PUNUAR NGA AVDI TAFILI SUKSESE

10 Pyetjet  I  By 3eta
Please take the quiz to rate it.

Test I Matematikes Kl.vii.  Punuar Nga Avdi Tafili  Suksese
NUMRAT ME SHENJE VEPRIMET ME TA

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Cila pergjigje eshte e sakt per numrat negativ :
1.
2.
3.
4.
2.  Nga keta nr cili eshte me i vogeli   { -6,  -9 , -2 , -11 }
1.
2.
3.
4.
3.  Cilet nga keta nr eshte me i vogeli : { -2/3,  -3/2,  -5/2 , -1/9  }
1.
2.
3.
4.
4.  Sa centimetra eshte distanca ndermjet pikes A me kordinat 3  dhe pikes B me kordinat -5
1.
2.
3.
4.
5.  Sa eshte vlera apsolute e nr. |- 5 | =
1.
2.
3.
4.
6.  Vlera apsolute 
1.
2.
3.
4.
7.  Cili nr ne vlere apsolute eshte me i madhi : 
1.
2.
3.
4.
8.  Sa duhet te jete  x=? qe barazimi te jete i sakt     |  x |  = 5
1.
2.
3.
4.
9.  Sa eshte vlera e shprehjes | - 3•|-1-4|| = 
1.
2.
3.
4.
10.  Sa eshte vlera apsolute e shprehjes  | 1-2-3-4-5 | = ?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.