TEST I MATEMATIKES KL.VII. PUNUAR NGA AVDI TAFILI SUKSESE

10 Pyetjet  I  By 3eta
Please take the quiz to rate it.

TEST I MATEMATIKES KL.VII. PUNUAR NGA AVDI TAFILI SUKSESE
NUMRAT ME SHENJE VEPRIMET ME TA

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Cila pergjigje eshte e sakt per numrat negativ :
  • A. 

   Jan me te vogel se zero

  • B. 

   Jan me te mdhenje se zero

  • C. 

   Jan nr thyesor

  • D. 

   Jan nr te plote


 • 2. 
  Nga keta nr cili eshte me i vogeli   { -6,  -9 , -2 , -11 }
  • A. 

   -6

  • B. 

   -9

  • C. 

   -11

  • D. 

   -2


 • 3. 
  Cilet nga keta nr eshte me i vogeli : { -2/3,  -3/2,  -5/2 , -1/9  }
  • A. 

   -1/9

  • B. 

   -2/3

  • C. 

   -3/2

  • D. 

   -5/2


 • 4. 
  Sa centimetra eshte distanca ndermjet pikes A me kordinat 3  dhe pikes B me kordinat -5
  • A. 

   5cm

  • B. 

   7cm

  • C. 

   8cm

  • D. 

   10cm


 • 5. 
  Sa eshte vlera apsolute e nr. |- 5 | =
  • A. 

   -5

  • B. 

   5

  • C. 

   -1

  • D. 

   1


 • 6. 
  Vlera apsolute 
  • A. 

   E nr negativ eshte negativ

  • B. 

   E nr pozitiv eshte negativ

  • C. 

   E nr pozitiv dhe nr negativ eshte pozitiv

  • D. 

   E nr pozitiv dhe nr negativ eshte negativ


 • 7. 
  Cili nr ne vlere apsolute eshte me i madhi : 
  • A. 

   |-15|

  • B. 

   |-19|

  • C. 

   |9|

  • D. 

   |7|


 • 8. 
  Sa duhet te jete  x=? qe barazimi te jete i sakt     |  x |  = 5
  • A. 

   5

  • B. 

   5 dhe -5

  • C. 

   10

  • D. 

   X


 • 9. 
  Sa eshte vlera e shprehjes | - 3•|-1-4|| = 
  • A. 

   15

  • B. 

   8

  • C. 

   12

  • D. 

   -1


 • 10. 
  Sa eshte vlera apsolute e shprehjes  | 1-2-3-4-5 | = ?
  • A. 

   15

  • B. 

   13

  • C. 

   -11

  • D. 

   -15


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.