Test I Matematikes Kl.vii. Punuar Nga Avdi Tafili Suksese

10 Questions  I  By 3eta on December 11, 2011
NUMRAT ME SHENJE VEPRIMET ME TA

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Cila pergjigje eshte e sakt per numrat negativ :
A.
B.
C.
D.
2.  Nga keta nr cili eshte me i vogeli   { -6,  -9 , -2 , -11 }
A.
B.
C.
D.
3.  Cilet nga keta nr eshte me i vogeli : { -2/3,  -3/2,  -5/2 , -1/9  }
A.
B.
C.
D.
4.  Sa centimetra eshte distanca ndermjet pikes A me kordinat 3  dhe pikes B me kordinat -5
A.
B.
C.
D.
5.  Sa eshte vlera apsolute e nr. |- 5 | =
A.
B.
C.
D.
6.  Vlera apsolute 
A.
B.
C.
D.
7.  Cili nr ne vlere apsolute eshte me i madhi : 
A.
B.
C.
D.
8.  Sa duhet te jete  x=? qe barazimi te jete i sakt     |  x |  = 5
A.
B.
C.
D.
9.  Sa eshte vlera e shprehjes | - 3•|-1-4|| = 
A.
B.
C.
D.
10.  Sa eshte vlera apsolute e shprehjes  | 1-2-3-4-5 | = ?
A.
B.
C.
D.
Back to top
Quiz Comments (2)
its a good quiz
its a good quiz
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz