ข้อสอบอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1 Question  I  By Rawadee
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ถ้าส้มฉุน ต้องการจดทะเบียนสร้างเว็บไซด์ของ บริษัท Coffee Drink จำกัด จะต้องใช้โดเมนเนมประเภทใด
  • A. 

   .co/.com

  • B. 

   .or/.org

  • C. 

   .go/.gov

  • D. 

   .ac/.edu


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.