We have sent an email with your new password.

Close this window

Soalan Ictl Form 1

12 Questions  I  By Naqi
SOALAN ICTL FORM 1
PILIH JAWAPAN YANG TEPAT

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Pada Generasi Kedua, transistor digunakan untuk menggantikan tiub vakum.
A.
B.
2.  Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita menekan kekunci TAB untuk membetulkannya ejaan tersebut.
A.
B.
3.  Apakah fungsi peranti bunyi?
A.
B.
C.
D.
4.  Kekunci Enter berfungsi untuk:
A.
B.
C.
D.
5.  Microsft Word dikenali juga sebagai:
A.
B.
C.
D.
6.  Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word. i. Klik butang Start. ii. Klik Microsoft Word iii. Pilih Programs. iv. Klik Microsoft Office  
A.
B.
C.
D.
7.  Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
A.
B.
C.
D.
8.  Apakah yang dimaksudkan dengan Input?
A.
B.
C.
D.
9.  Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
A.
B.
C.
D.
10.  Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input?
A.
B.
C.
D.
11.  .“Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan:  
A.
B.
C.
D.
12.  Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz