We have sent an email with your new password.


Soalan Ictl Form 1

12 Questions  I  By Naqi
SOALAN ICTL FORM 1
PILIH JAWAPAN YANG TEPAT

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word. i. Klik butang Start. ii. Klik Microsoft Word iii. Pilih Programs. iv. Klik Microsoft Office  
A.
B.
C.
D.
2.  Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita menekan kekunci TAB untuk membetulkannya ejaan tersebut.
A.
B.
3.  .“Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan:  
A.
B.
C.
D.
4.  Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai
A.
B.
C.
D.
5.  Apakah fungsi peranti bunyi?
A.
B.
C.
D.
6.  Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
A.
B.
C.
D.
7.  Apakah yang dimaksudkan dengan Input?
A.
B.
C.
D.
8.  Pada Generasi Kedua, transistor digunakan untuk menggantikan tiub vakum.
A.
B.
9.  Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
A.
B.
C.
D.
10.  Microsft Word dikenali juga sebagai:
A.
B.
C.
D.
11.  Kekunci Enter berfungsi untuk:
A.
B.
C.
D.
12.  Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input?
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz