Soalan Ictl Form 1

12 Questions  I  By Naqi
Please take the quiz to rate it.

SOALAN ICTL FORM 1
PILIH JAWAPAN YANG TEPAT

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
A.
B.
C.
D.
2.  Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input?
A.
B.
C.
D.
3.  .“Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan:  
A.
B.
C.
D.
4.  Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
A.
B.
C.
D.
5.  Kekunci Enter berfungsi untuk:
A.
B.
C.
D.
6.  Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word. i. Klik butang Start. ii. Klik Microsoft Word iii. Pilih Programs. iv. Klik Microsoft Office  
A.
B.
C.
D.
7.  Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita menekan kekunci TAB untuk membetulkannya ejaan tersebut.
A.
B.
8.  Microsft Word dikenali juga sebagai:
A.
B.
C.
D.
9.  Apakah fungsi peranti bunyi?
A.
B.
C.
D.
10.  Pada Generasi Kedua, transistor digunakan untuk menggantikan tiub vakum.
A.
B.
11.  Apakah yang dimaksudkan dengan Input?
A.
B.
C.
D.
12.  Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.