SOAL REMIDI UHB 2 BAHASA JAWA SEMESTER I KELAS X TH. 2009-2010

20 Questions  I  By Yuyun Dian
Please take the quiz to rate it.

SOAL REMIDI UHB 2 BAHASA JAWA SEMESTER I KELAS X TH. 2009-2010
Soal awujud pilihan gandha cacahe 20 digarap kanthi wektu 15 menit!

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Bapak lan ibu arep … ing … Budhe Sri kang … kersa mantu. Sanajan arep tindak jagong Bapak lan Ibu …. busana kang prasaja. Tembung ingkang trep kanggo  jangkepi ukara mawa basa ngoko alus ing dhuwur yaiku….
A.
B.
C.
D.
E.
2. 
A.
B.
C.
D.
E.
3. 
A.
B.
C.
D.
E.
4. 
A.
B.
C.
D.
E.
5. 
A.
B.
C.
D.
E.
6. 
A.
B.
C.
D.
E.
7. 
A.
B.
C.
D.
E.
8. 
A.
B.
C.
D.
E.
9. 
A.
B.
C.
D.
E.
10. 
A.
B.
C.
D.
E.
11. 
A.
B.
C.
D.
E.
12. 
A.
B.
C.
D.
E.
13. 
A.
B.
C.
D.
E.
14. 
A.
B.
C.
D.
E.
15. 
A.
B.
C.
D.
E.
16. 
A.
B.
C.
D.
E.
17. 
A.
B.
C.
D.
E.
18.  Saka pethilan cerkak angka 17 ing dhuwur ngandhut amanat….
A.
B.
C.
D.
E.
19. 
A.
B.
C.
D.
E.
20. 
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.