Sjømannskap - Nødsituasjoner
5 Sprsml
Nødsituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.