ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

4 Questions  I  By Pravat on July 16, 2010
ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.      1,500,280,621  อ่านว่าอย่างไร
A.
B.
C.
D.
2.  2.      150  ล้าน  8  แสน  4  พัน  9  สิบ  2  หน่วย เขียนได้ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
3.  3.      702,587,916  เลข  5  อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใด
A.
B.
C.
D.
4.  4.      เลข  9 ในจำนวนใดมีค่าเป็น 9,000,000
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz