ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

4  I  By Pravat
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5
ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.      1,500,280,621  อ่านว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  2.      150  ล้าน  8  แสน  4  พัน  9  สิบ  2  หน่วย เขียนได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  3.      702,587,916  เลข  5  อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใด
1.
2.
3.
4.
4.  4.      เลข  9 ในจำนวนใดมีค่าเป็น 9,000,000
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.