คำแปลราชาศัพท์

10  I  By Tonkla
Please take the quiz to rate it.

คำแปลราชาศัพท์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พระดรรชนี ในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ท้อง แปลว่า
1.
2.
3.
4.
3.  พระเกศา แปลว่า   
1.
2.
3.
4.
4.  ฟัน แปลว่า
1.
2.
3.
4.
5.  พระนาสิก แปลว่า
1.
2.
3.
4.
6.  ลิ้น แปลว่า
1.
2.
3.
4.
7.  บั้นพระองค์, พระกฤษฎี แปลว่า
1.
2.
3.
4.
8.  หลัง  แปลว่า
1.
2.
3.
4.
9.  พระโอษฐ์ แปล่ว่า
1.
2.
3.
4.
10.  หู แปลว่า
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.