คำแปลราชาศัพท์

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  บั้นพระองค์, พระกฤษฎี แปลว่า
1.
2.
3.
4.
2.  หู แปลว่า
1.
2.
3.
4.
3.  พระเกศา แปลว่า   
1.
2.
3.
4.
4.  พระนาสิก แปลว่า
1.
2.
3.
4.
5.  พระโอษฐ์ แปล่ว่า
1.
2.
3.
4.
6.  ลิ้น แปลว่า
1.
2.
3.
4.
7.  พระดรรชนี ในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ฟัน แปลว่า
1.
2.
3.
4.
9.  หลัง  แปลว่า
1.
2.
3.
4.
10.  ท้อง แปลว่า
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz