คำแปลราชาศัพท์

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลัง  แปลว่า
1.
2.
3.
4.
2.  พระเกศา แปลว่า   
1.
2.
3.
4.
3.  ลิ้น แปลว่า
1.
2.
3.
4.
4.  ฟัน แปลว่า
1.
2.
3.
4.
5.  พระดรรชนี ในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
6.  พระโอษฐ์ แปล่ว่า
1.
2.
3.
4.
7.  ท้อง แปลว่า
1.
2.
3.
4.
8.  บั้นพระองค์, พระกฤษฎี แปลว่า
1.
2.
3.
4.
9.  พระนาสิก แปลว่า
1.
2.
3.
4.
10.  หู แปลว่า
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz