คำแปลราชาศัพท์

10 Questions  I  By Tonkla on April 17, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ฟัน แปลว่า
A.
B.
C.
D.
2.  ท้อง แปลว่า
A.
B.
C.
D.
3.  พระดรรชนี ในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
A.
B.
C.
D.
4.  หู แปลว่า
A.
B.
C.
D.
5.  หลัง  แปลว่า
A.
B.
C.
D.
6.  พระเกศา แปลว่า   
A.
B.
C.
D.
7.  ลิ้น แปลว่า
A.
B.
C.
D.
8.  พระนาสิก แปลว่า
A.
B.
C.
D.
9.  พระโอษฐ์ แปล่ว่า
A.
B.
C.
D.
10.  บั้นพระองค์, พระกฤษฎี แปลว่า
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade