คำแปลราชาศัพท์

10  I  By Tonkla
คำแปลราชาศัพท์

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พระดรรชนี ในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ท้อง แปลว่า
1.
2.
3.
4.
3.  พระเกศา แปลว่า   
1.
2.
3.
4.
4.  หลัง  แปลว่า
1.
2.
3.
4.
5.  ฟัน แปลว่า
1.
2.
3.
4.
6.  หู แปลว่า
1.
2.
3.
4.
7.  พระนาสิก แปลว่า
1.
2.
3.
4.
8.  บั้นพระองค์, พระกฤษฎี แปลว่า
1.
2.
3.
4.
9.  พระโอษฐ์ แปล่ว่า
1.
2.
3.
4.
10.  ลิ้น แปลว่า
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.