ข้อสอบคอมพิวเตอร์ป.6

5 Questions  I  By Umaphorn on July 27, 2010
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  มาตรฐานขนาดตัวอักษรในการทำเอกสาร  มีขนาดเท่าไร
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
A.
B.
C.
D.
3.  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
A.
B.
C.
D.
4.  สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz