ข้อสอบคอมพิวเตอร์ป.6

5  I  By Umaphorn
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ป.6
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  มาตรฐานขนาดตัวอักษรในการทำเอกสาร  มีขนาดเท่าไร
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
1.
2.
3.
4.
3.  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
1.
2.
3.
4.
4.  สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.