ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 27 สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25

10  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 27 สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 27 สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเ มส์ ครั้งที่ 25กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์คือวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  ประเทศใดเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเรียงลำดับประเทศที่ได้เหรียญทองได้ถูกต้องจากมากไปหาน้อย
1.
2.
3.
4.
4.  เจ้าภาพ ลาวอยู่ลำดับที่เท่าใดของซีเกมส์จากจำนวนเหรียญทอง
1.
2.
3.
4.
5.  ประเทศลาวได้กี่เหรียญทอง
1.
2.
3.
4.
6.  ประเทศไทยได้เหรียญทั้งหมดอย่างไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
7.  กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
8.  กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 มีการชิงชัยทั้งสิ้นกี่เหรียญทอง
1.
2.
3.
4.
9.  เหรียญทองสุดท้ายในการชิงชัยกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 คือ
1.
2.
3.
4.
10.  เจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 คือชาติใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.