ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถ นศึกษา พ.ศ.2547-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ละนักศึกษา พ.ศ. 2548-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการพานักเรียนนัก ึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันเปิดเรียน ชักธงชาติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้องชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดใครเป็นผู้อนุญาต
1.
2.
3.
4.
3.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษากี่วัน
1.
2.
3.
4.
4.  จากข้อ 3 คือวันใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.  ระเบียบ ศธ ว่าการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มีกี่สถาน
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใด ไม่ใช่ การลงโทษตามระเบียบ ศธ การลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
1.
2.
3.
4.
7.  การทำโทษนักเรียนนักศึกษาสถานใดให้เชิยผู้ปกครองหรือบิดามารดามารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้
1.
2.
3.
4.
8.  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามีกี่สถาน
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใด ไม่ใช่ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ พ.ศ.2548
1.
2.
3.
4.
10.  ตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ให้มีอัตราส่วนครู 1 คนดูแลนักเรียนกี่คน
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.