ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก

21  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จักกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นายกรัฐมนตรีอิตาลีที่โดนชกปากแตก ขณะหาเสียงที่เมืองมิลานที่ตนเองเป็นประธานสโมสรคือ
1.
2.
3.
4.
2.  ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกาคือใคร
1.
2.
3.
4.
3.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใดของไทย
1.
2.
3.
4.
4.  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือใคร
1.
2.
3.
4.
5.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใด คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
7.  ใครดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
8.  เลขาธิการ กพฐ. คนปัจจุบัน คือใคร
1.
2.
3.
4.
9.  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ คือใคร
1.
2.
3.
4.
10.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือใคร
1.
2.
3.
4.
11.  เลขาธิการ ก.ค.ศ. คือใคร
1.
2.
3.
4.
12.  เลขาธิการคุรุสภา คือใคร
1.
2.
3.
4.
13.  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
1.
2.
3.
4.
14.  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คือใคร
1.
2.
3.
4.
15.  ประธานรัฐสภาคือใคร
1.
2.
3.
4.
16.  ประธานวุฒิสภา คือใคร
1.
2.
3.
4.
17.  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคือใคร
1.
2.
3.
4.
18.  นายจุลินทร์ ลักษณวืศิษฐ์เป็น รมต.ศธ. คนที่เท่าใด
1.
2.
3.
4.
19.  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คือใคร
1.
2.
3.
4.
20.  เลขาธิการ สกสค. คือใคร
1.
2.
3.
4.
21.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือใคร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.