ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ม.3

5  I  By Prapasiri
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ม.3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ
1.
2.
3.
4.
2.  2.บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ
1.
2.
3.
4.
3.  3.ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแผ่นดิสก์เก็ต จะต้องใช้คำสั่งใด
1.
2.
3.
4.
4.  4.คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  5.ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.