แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1

5  I  By Sookasame
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อะไรคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
2.  คอมพิวเตอร์หมายถึง
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ข้อใดคืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
4.  ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
5.  อุปกรณ์ใดคือหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz