แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1

5  I  By Sookasame
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อะไรคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
2.  คอมพิวเตอร์หมายถึง
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ข้อใดคืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
4.  ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
5.  อุปกรณ์ใดคือหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.