แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี

3 Questions  I  By Ben.ja on August 8, 2009
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว?

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ถ้านำสีแดงผสมกับสีเหลืองสีที่เกิดขึ้นใหม่คือสีอะไร?
A.
B.
C.
2.  แม่สีมีกี่สี
A.
B.
C.
3.  การนำแม่สีหรือสีขั้นที่ 1 มาผสมกันทำให้เกิดสีขึ้นใหม่ เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ว่าอะไร?
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade