แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี

3  I  By Ben.ja
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว?

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ถ้านำสีแดงผสมกับสีเหลืองสีที่เกิดขึ้นใหม่คือสีอะไร?
  • A. 

   สีส้ม

  • B. 

   สีนำตาล

  • C. 

   สีชมพู


 • 2. 
  แม่สีมีกี่สี
  • A. 

   1 สี

  • B. 

   2 สี

  • C. 

   3 สี


 • 3. 
  การนำแม่สีหรือสีขั้นที่ 1 มาผสมกันทำให้เกิดสีขึ้นใหม่ เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ว่าอะไร?
  • A. 

   สีขั้นที่ 1

  • B. 

   สีขั้นที่ 2

  • C. 

   สีขั้นที่ 3


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.