แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี

3  I  By Ben.ja
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว?

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ถ้านำสีแดงผสมกับสีเหลืองสีที่เกิดขึ้นใหม่คือสีอะไร?
1.
2.
3.
2.  แม่สีมีกี่สี
1.
2.
3.
3.  การนำแม่สีหรือสีขั้นที่ 1 มาผสมกันทำให้เกิดสีขึ้นใหม่ เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ว่าอะไร?
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.