แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

1 Question  I  By Opasvit on August 8, 2009
ให้นักเรียนเลือกข้อสอบต อไปนี้ให้ถูกต้อง

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ข้อใดเป็นสรพันธุกรรม
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade