แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

1 Question  I  By Opasvit
ให้นักเรียนเลือกข้อสอบต อไปนี้ให้ถูกต้อง

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ข้อใดเป็นสรพันธุกรรม
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!