แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์

3 Questions  I  By Krurin on May 7, 2010
โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อ ที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์นำเข้า
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำ
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade