แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์

3  I  By Krurin
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อ ที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์นำเข้า
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.