แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์

3  I  By Krurin
โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อ ที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์นำเข้า
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำ
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz