แบบทดสอบวิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน

5  I  By Plawan
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียวคำตอบ ดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ระบบสุริยะจักวาลประกอบด้วยดาวเคราะห์บริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดกี่ดวง
1.
2.
3.
4.
2.  ดวงอาทิตย์สีใดให้พลังงานความร้อนมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  ดาวเคราะห์ดวงใดที่อยู่ใกล้ดางอาทิตย์ในระบบสุริยะจักวาลมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ดาวประจำเมือง" (Evening Star) คือดาวดวงใด
1.
2.
3.
4.
5.  ดาวเคราะห์ดวงใดที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักวาล
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.