แบบทดสอบวิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน

5 Questions  I  By Plawan on July 22, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียวคำตอบ ดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ระบบสุริยะจักวาลประกอบด้วยดาวเคราะห์บริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดกี่ดวง
A.
B.
C.
D.
2.  ดวงอาทิตย์สีใดให้พลังงานความร้อนมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
3.  ดาวเคราะห์ดวงใดที่อยู่ใกล้ดางอาทิตย์ในระบบสุริยะจักวาลมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
4.  ดาวประจำเมือง" (Evening Star) คือดาวดวงใด
A.
B.
C.
D.
5.  ดาวเคราะห์ดวงใดที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักวาล
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade